3 maart 2020: Kennissessie persoonlijkheidsstoornissen

3 maart 2020: Kennissessie – 12:30 – 17:00 uur – Amersfoort​

Werken aan brede zorg en ondersteuning voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis

De zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis is complex. Mensen moeten vaak wachten op een behandeling in de GGZ, door verschillende oorzaken: te weinig behandelcapaciteit, geringe door- en uitstroom, terugval, meervoudige problematiek en andere oorzaken. Hoe kunnen we mensen met een persoonlijkheidsstoornis de juiste zorg en ondersteuning bieden, zowel voor, tijdens als na de behandeling? Welke interventies en vormen van ondersteuning helpen mensen om te gaan met hun klachten tijdens de wachttijd? Hoe kunnen we binnen het veld van maatschappelijke ondersteuning en zorg optimaal samenwerken om mensen op het juiste moment te helpen?

Denk en praat mee over oplossingen

De wachtlijsten in de GGZ kunnen we niet in een handomdraai oplossen, maar door het optimaliseren van zorg en ondersteuning kunnen we mensen wel beter en sneller helpen. Op deze middag gaan we met vertegenwoordigers van alle partijen die betrokken zijn bij hulp aan deze doelgroep – van huisarts tot maatschappelijk werk, van psychiater tot cliëntenbeweging – in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen en verbeteringen. Wat kunnen we doen voor welke doelgroep? Kunnen we samen komen tot aanbevelingen om de wachttijden voor hulp voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis te bekorten?

Inleiders

Wij zorgen voor een paar korte inleidingen rond de thema’s die we op deze middag willen bespreken met elkaar. Met prikkelende inleidingen van steeds een paar minuten willen we de discussie op gang brengen. Van de deelnemers verwachten we een actieve inbreng aan de discussietafels die we organiseren rond verschillende onderwerpen. Denk en praat mee en help de zorg en ondersteuning van mensen met een persoonlijkheidsstoornis te verbeteren. Het resultaat van deze middag is dat er zeker drie concrete aanbevelingen worden geformuleerd en verkend.

Discussiëren over oplossingen

Op deze middag gaan we met elkaar in gesprek rond een aantal thema’s. Bij aanmelding geeft u aan bij welke thematafel u wilt aanschuiven. Per tafel zijn er tien tot twaalf deelnemers. Bij veel belangstelling organiseren we meerdere tafels rond hetzelfde thema.

De thematafels

We vragen elke thematafel om met drie aanbevelingen te komen die helpen de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis te verbeteren en de wachttijd te bekorten. Die aanbevelingen presenteren we plenair en koppelen we ook na afloop terug aan het werkveld.

 1. Cliëntperspectief
  Als geen ander weten cliënten en hun naastbetrokkenen wat langdurig wachten met je doet. Wat kan er beter in het voortraject, de behandeling en het natraject. Wat kan bijdragen aan het verkorten van wachttijden? Wat en wie zijn daarvoor nodig?
 2. De huisartsenzorg
  De zorg op de juiste plaats. Wat kunnen de huisarts en de praktijkondersteuner GGZ bieden aan mensen met een persoonlijkheidsstoornis? Kan een deel van de behandeling worden overgenomen door hen? Wat voor samenwerking met de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ is daarvoor nodig? Hoe kun je dat organiseren?
 3. Ondersteuning vanuit het sociaal domein
  Ondersteuning vanuit het sociaal domein biedt kansen. Waarom zou je investeren in de relatie tussen ggz en sociaal domein? Waarvoor kan en moet je bij elkaar terecht kunnen? Vaak hebben mensen – zeker als de behandeling met succes is afgerond – baat bij ondersteuning en structuur. Het sociaal domein kan daarin een belangrijke rol spelen. Wat is er mogelijk? Hoe organiseer je vanuit dat sociaal domein dan het gezamenlijk optrekken met sociaal wijkteam, GGZ en huisartsen? Wat is daarvoor nodig?
 4. Behandelingen
  Er zijn vele modellen van behandeling, elk met zijn eigen voordelen. Welke evidence based therapieën zijn in te zetten in welke fase van een behandeling of bij specifieke situaties? Is er behoefte aan onderzoek naar meer onderzoek naar effectiviteit? Kunnen de verschillende therapieën elkaar ondersteunen? Welke kennis moeten andere zorgpartners tot hun beschikking hebben?
 5. Versterken van de behandelcapaciteit
  Hoe kunnen we de zorg zo organiseren dat we maximaal gebruik maken van de beschikbare behandelcapaciteit? Van een brede intake tot samenwerking met andere vormen van zorg en ondersteuning, van onlinebehandelingen tot het opleiden van zij-instromers. Onconventioneel denken is welkom!
 6. Vroeg-interventie
  Kun je bij een vroegtijdige onderkenning van een persoonlijkheidsstoornis op jeugdige leeftijd escalatie voorkomen? Voorkomt eerder behandelen een ernstiger ziektebeeld? Zo ja, hoe kunnen jeugd- en volwassen GGZ elkaar daarin voeden en versterken? Wat is er nodig om de vroeg-signalering te optimaliseren?

Bent u erbij? Meer inhoudelijke informatie kunt u verkrijgen bij Marloes van Es, mves@ggznederland.nl.
Aanmelden kan via deze link https://forms.gle/ye8AJ5XWp8jbvLBW6

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email