11 november: online kennissessie persoonlijkheids-stoornissen

 

De kennissessie ‘Hoe verbeteren we de zorg en ondersteuning voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis?’ is verzet naar 11 november a.s.

Graag nodigen we u uit om aan deze sessie deel te nemen. Hij duurt van 09:30 tot 12:00 uur.

Wanneer: op 11 november van 09.30 tot 12:00 uur. Vanwege de huidige Corona-ontwikkelingen is besloten om de bijeenkomst digitaal te laten plaatsvinden.

Inhoud

De kennissessie van 3 maart 2020 over persoonlijkheidsstoornissen werd afgerond met 18 aanbevelingen. Lees hier welke dat zijn. 
Maar daarmee is de wereld natuurlijk niet veranderd. De landelijke stuurgroep wachttijden (en de politiek) wil wél een verdere beweging tot stand brengen om de wachttijden voor ondersteuning en behandeling voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen naar beneden te krijgen.

Daarom is in de tweede kennissessie persoonlijkheids-stoornissen de aandacht gericht op de samenwerking met het sociaal domein en de ggz voor deze cliëntengroep. We doen dit aan de hand van een inspirerend praktijkvoorbeeld uit Amsterdam.

Programma

09.00 – 09.30 inloop / koffie / thee

09:30 Opening / welkom door Ellen Willemsen, directeur kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen

09.45 – 10:45 Wegwijssalon Westerpark: het initiatief van o.a. ABC-West, Welzijn op Recept, Combiwel (sociaal domein) en Arkin/ROads (GGZ-aanbieder) is het inspirerende voorbeeld om mensen op een laagdrempelige manier in de wijk / dicht bij huis te helpen, op verschillende levensdomeinen. En zo te werken aan stabilisatie en herstel van de cliënt en diens naasten, de instroom in de ggz te verlagen en terugval te voorkomen. Wat zijn de succesfactoren en knelpunten? Wie zijn er nodig om dit tot uitvoer te brengen? Uiteraard is er volop ruimte voor vragen en discussie.

10:45 Koffie/thee

11.00 Reflectie / in gesprek met deelnemers
Wat hebben netwerkpartners van wie / van elkaar nodig in de samenwerking en daardoor betere zorg aan cliënten en hoe is dat te organiseren en te borgen?
Wat is hier goed aan / wat kan nog anders / wat is nodig als we dit kunnen opschalen?
Verlaagt het de instroom in de behandeling? Of gaat het om veranderende vragen?
Etc.
11.45 Resumé / wat nu te doen? : We willen deelnemers en hun organisaties uitdagen. Willen we samen een netwerk vormen van mensen die de zorg aan mensen met een persoonlijkheidsstoornis op deze manier willen verbeteren? Hoe gaan we dat vormgeven? Wat is de volgende stap? De focus ligt op ‘wat gaan deelnemers doen in de eigen regio om mensen met een persoonlijkheidsstoornis op alle levensdomeinen te helpen?

12.00 Sluiting, napraten

Aanmelden kan eenvoudig, door een mail te sturen aan  info@wegvandewachtlijst.nl Graag tot 11 november!

NB. Heeft u partners in de regio die u graag wilt betrekken? Zij zijn van harte welkom. Een mail met hun naam, functie en organisatie is voldoende om hen aan te melden.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email