Actieplan Weg van de Wachtlijst

37.750 mensen van 18 jaar en ouder wachten op specialistische GGZ. 

Per jaar worden zo’n 500.000 mensen behandeld in de specialistische GGZ. Op de peildatum van juni 2019 wachten er ongeveer 37.750 mensen van 18 jaar en ouder op specialistische GGZ. Dat blijkt uit een peiling die in juni 2019 onder zorgaanbieders is gehouden. Van deze groep wachtenden komt 73% binnen 14 weken in behandeling. Bij de basis GGZ is er geen sprake van een wachttijdenprobleem. Daar wordt 92% van de wachtenden binnen de 14 weken norm geholpen. Het overschrijden van de in de sector geldende normen (Treeknormen) heeft dus voor een belangrijk deel te maken met de complexiteit van de zorg.

GGZ-partijen vinden het onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op ggz-zorg en bundelen daarom de krachten. Het landelijk Actieplan wil helpen wachttijden in de GGZ terug te dringen. Dat kan door in de regio de samenwerking tussen zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers/-initiatieven en financiers te versterken. Daarvoor zijn regionale taskforces opgericht, waarin partijen afspraken maken over hoe ze knelpunten gaan aanpakken en oplossen. Waar nodig en mogelijk ondersteunt het Actieplan gericht regio’s die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Ter inspiratie delen we op deze site verhalen over regionale oplossingen én we laten positieve denkers aan het woord in blogs. Voorbeelden die laten zien hoe het anders kan, wat werkt en die duidelijk maken waar knelpunten zitten. Eén oplossing is er niet, het is zoeken naar een palet aan maatregelen die aansluiten bij de specifieke regionale situatie.

Ontwikkelagenda

Elk jaar maken de elf partijen een plan hoe zij zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers/-initiatieven, behandelaren, sociaal domein organisatie en financiers kunnen faciliteren en inspireren om meer en anders te gaan (samen)werken. Dit voorstel bieden ze aan de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) met een aanbiedingsbrief.  De ontwikkelagenda voor 2023 is bijna gereed.

U bent van harte welkom aan te sluiten bij een regionale taskforce. Als u interesse hebt, mailt u ons dan via info@wegvandewachtlijst.nl.