Activiteiten Weg van de wachtlijst

Per jaar worden zo’n 500.000 mensen behandeld in de specialistische ggz. Van die mensen staan 80.000 mensen op een wachtlijst, waarbij ruim 41.000 langer dan de treeknorm moeten wachten (gebaseerd op de cijfers voor de maand mei 2022). Dat blijkt uit de publicatie van de Nederlandse Zorgautoriteit.

In Nederland gelden normen voor wanneer iemand in de ggz geholpen zou moeten worden. Van de groep wachtenden komt 73% binnen 14 weken in behandeling. Bij de basis ggz is er vrijwel geen sprake van een wachttijdenprobleem. Daar wordt 92% van de wachtenden binnen de norm van 14 weken geholpen. Het overschrijden van de in de sector geldende normen (Treeknormen) heeft dus voor een belangrijk deel te maken met de complexiteit van de zorg en de beschikbare behandelcapaciteit. Want hoe ingewikkelder de hulpvraag hoe lastiger het is om iemand op de juiste plek te helpen.

Actie

De Stuurgroep Toegankelijkheid en Wachttijden ggz vindt het onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op zorg en bundelen daarom de krachten. Negen verschillende brancheverenigingen zijn dit samenwerkingsverband aangegaan om te helpen de wachttijden in de ggz terug te dringen. Dat kan door in de regio de samenwerking tussen huisartsen, zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers/-initiatieven, behandelaren, sociaal domein organisaties en financiers te versterken. Daarvoor zijn regionale taskforces ingericht, waarin partijen afspraken maken over hoe ze knelpunten gaan aanpakken en oplossen. Waar nodig en mogelijk geeft het landelijk samenwerkingsverband gericht advies aan regio’s die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Hoe kunt u bijdragen?

Bent u een zorgaanbieder, cliëntvertegenwoordiger/-initiatief, behandelaar, sociaal domein organisatie of financier? Sluit u dan aan bij een van de regionale taskforces, regiotafels of neem contact op met een van de Stuurgroep leden om te bespreken hoe u kunt helpen om de wachttijden terug te dringen.

Als u interesse heeft, mailt u ons dan via info@wegvandewachtlijst.nl.

Ontwikkelagenda

Elk jaar maakt het samenwerkingsverband een plan hoe zij zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers/-initiatieven, behandelaren, sociaal domein organisatie en financiers kunnen faciliteren en inspireren om meer en anders te gaan (samen)werken. Heeft u nu al interesse in de activiteiten van het samenwerkingsverband? Bekijk dan de Ontwikkelagenda van 2024.