Actueel

Nieuwe kwartaalrapportages wachttijden beschikbaar

De rapportages over de wachttijden in de GGZ over het eerste kwartaal zijn beschikbaar. U vindt deze rapportages in het overzicht van alle kwartaalrapportages. Uit de rapportages komt naar voren dat er geringe verschuivingen plaatsvinden in de wachttijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. De Stuurgroep van het Actieplan Wachttijden vindt het verontrustend

Lees verder »

IGJ kritisch op ambulante GGZ

Staatssecretaris Blokhuis heeft het rapport Meer samenhang en continuïteit in zorg nodig voor mensen met chronisch psychische aandoeningen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de Tweede Kamer gestuurd. In het rapport toont de IGJ zich opnieuw verontrust over de samenhang en continuïteit binnen zorgnetwerken. Al in 2018 publiceerde de IGJ een alarmerend rapport daarover. Aansluitend heeft

Lees verder »

Staatssecretaris informeert Tweede Kamer over voortgang aanpak wachttijden

Op 19 december jl. heeft staatssecretaris Blokhuis de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aanpak wachttijden in de GGZ. Hij deed dit met behulp van de informatiekaart van de NZa, de tussenevaluatie van het Actieplan Wachttijden en de Vektis-analyse ‘Afspraken over wachttijdreductie in ggz-contracten voor 2020’. De komende periode wil de bewindsman inzetten

Lees verder »

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft extra aandacht aan ambulante ggz

De IGJ  besteedt dit jaar extra aandacht aan de ambulante ggz. Zij doet dat o.a. met zes gebiedsgerichte rapportages waarin de regionale samenwerking in de ambulante ggz centraal staat. Inmiddels zijn er vier regio’s onder de loep genomen: Arnhem, Friesland, Westelijk Noord-Brabant en regio Den Haag. Binnenkort volgen nog twee gebiedsgerichte rapportages. Binnen het toezicht

Lees verder »

GGZ-instellingen en VGZ presenteren praktijkvoorbeelden die bijdragen aan wachttijdenreductie GGZ

Een kwaliteitsalliantie van Coöperatie VGZ met GGZ Noord-Holland Noord, GGZ Oost Brabant, Vincent van Gogh en Yulius heeft 23 goede praktijkvoorbeelden opgeleverd die leiden tot aanzienlijke wachttijdenreductie binnen de GGZ. Deze verzamelde praktijkvoorbeelden werden onlangs in de vorm van een boekje aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis. De lange wachttijden in de GGZ zijn een complex vraagstuk waarvoor

Lees verder »

In de media

NZA: Verwijzingen naar ggz komen na terugval weer op gang
20/05/2020

SKIPR: Online screening halveert wachtlijsten ggz
06/05/20

Zorgvisie: ‘Sluit niemand in de ggz bij voorbaat uit van digitale zorg’
14/04/20

Tubantia: Psychiater uit Enschede leert duizenden zorgcollega’s gratis behandelen via internet
25/03/20

ZN: VGZ en Rotterdamse GGZ-aanbieders pakken samen wachttijden aan
03/02/20

SKIPR: CZ verschuift ggz-budget naar zwaardere zorg
29/01/20

SKIPR: Kamer sceptisch over aanpak Blokhuis van ggz-problemen
29/01/20

NRC: Marktwerking in de ggz ‘werkt niet’
29/01/20

Volkskrant: Staatssecretaris Blokhuis eist aanpak wachttijd GGZ
29/01/20

Trouw: Kan de GGZ patiënten als Charlotte Bouwman eigenlijk wel aan?
28/01/20

NOS: Protesterende suïcidale vrouw spreekt met Blokhuis, maar zet actie door
20/01/20

SKIPR: Meldkamer 112 Lelystad verwelkomt ggz-triagisten
9/12/19

ZorgVisie: ‘Problemen in ggz komen door groei aanbod lichte ggz-zorg’
6/11/19

Skipr: Wachttijden specialistische ggz stijgen weer
18/10/19

Volkskrant: ‘Veel kwetsbare mensen hebben moeite met het leven, de zorg kan dat niet oplossen’
8/10/19

SKIPR: Terugdringen wachttijden ggz in contract met zorgverzekeraar
30/9/2019

Volkskrant: Lotgenotenhulp GGZ wordt steeds professioneler
9/9/2019

Nederlands Dagblad: Eleos-bestuurder Abwin Luteijn: Extra geld nodig voor ggz, maar ook kortere behandelingen
22/8/2019

Trouw: Het moet anders, zegt KPMG: anders loopt de ggz vast
8/8/19

SKIPR: GGZ onder druk door stijgende personeelskosten
8/8/2019

NZA: Wachttijden ggz stabiel, maar niet voor alle diagnosegroepen
10/7/2019

NZA: Ruimte voor verbetering bij inkoop ggz
27/5/2019

SKIPR: CZ mikt op halvering wachttijden ggz
22/5/2019