Actueel

Van verticale zorg naar regionale netwerkzorg

Voor een beschouwend artikel in het vakblad ‘De Psychiater’ is voorzitter van de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz, Marloes van Es, geïnterviewd over de status van de Regionale Taskforces, de rol van de Stuurgroep in de wachttijdenproblematiek en de regiomonitor. We delen graag haar bijdrage aan het artikel. Regionale samenwerking  Marloes van Es is positief

Lees verder »
Question Marks on Paper Crafts

Q&A Regionale Doorzettingsmacht

Een van de activiteiten in de Ontwikkelagenda van de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz is de deelname van huisartsen aan de Regionale Taskforces en Samenwerking door middel van overlegtafels. In dit kader zijn onlangs twee webinars over de werking van de Regionale Doorzettingsmacht (RDM) georganiseerd voor InEen waaraan huisartsen participeerden.De vragen die zijn gesteld tijdens

Lees verder »

Hulpmiddel bij verwijzing middelengebruik en psychische problematiek

Landelijk ontvangen we regelmatig terugkoppelingen dat de verwijzing bij co-morbide middelengebruik en psychische problematiek stroef verloopt. Daarom heeft de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz opdracht gegeven aan vier experts op het gebied van Verslavingszorg en Psychiatrie om een kader te ontwerpen voor deze verwijzingen. Samen met AKWA is vervolgens een hulpmiddel in de vorm van

Lees verder »

Minister Helder reageert op Tweede Kamer verzoek wachttijden

Vandaag heeft Minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, een brief aan de Tweede Kamer gepubliceerd. In de brief gaat zij in op het verzoek van de Tweede Kamer naar de bevindingen uit het eerder genoemde Trimbos-onderzoek. Ook gaat zij in op de manier waarop invulling wordt gegeven aan de veranderopgave die in het

Lees verder »
Crop content female in stylish sweater and eyeglasses surfing modern mobile phone while sitting at desk in light contemporary workspace

Cliënt op wachtlijst aan de slag met Superbrains-app

De wachtlijsten voor de ggz zijn niet van vandaag op morgen opgelost. Daarom werkt Parnassia Groep aan initiatieven om cliënten al eerder te kunnen ondersteunen. De zorgmerken PsyQ, Brijder, Indigo en I-psy bieden cliënten tijdens de wachttijd de app Superbrains aan. Met de app kunnen zij zelf al aan de slag met het verbeteren van

Lees verder »
person stepping on blue stairs

Subsidie afgerond voor versnellers in 17 regio’s

17 regio’s starten met het opzetten of voortzetten van een samenwerkingsverband tussen partners die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de wachttijden in de ggz. Dit gebeurt met een ‘versneller’, iemand die het samenwerkingsverband opzet en coördineert. Het inzetten van een versneller is één van de actiepunten die de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden

Lees verder »

‘Overleggen, beslissen en actie, dat is de kracht van de overlegtafel’

Samen om de tafel om te overleggen wat de beste oplossing is voor een cliënt of patiënt waar een zorg- of hulpverlener mee dreigt vast te lopen; dat is de gedachte achter de overlegtafel die al enige tijd in Gouda en omstreken actief is. Huisartsen, ggz-organisaties, sociaal domein, gemeente, cliëntondersteuners en ervaringsdeskundigen komen wekelijks bijeen

Lees verder »

Regiomonitor tweede helft 2022 aangeboden aan Minister Helder

Elk half jaar brengt de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz de Regiomonitor uit. De monitor laat de wachttijdcijfers zien per regio (openbare databron Nederlandse Zorgautoriteit) en de voortgang op het instellen van ‘mechanismen’ die door de stuurgroep als randvoorwaardelijk worden beschouwd voor het bijdragen aan de toegankelijkheid van de ggz. Op 1 februari 2023 heeft

Lees verder »
man writing on paper

26 partijen tekenen samenwerkingsovereenkomst in de strijd tegen de ggz-wachtlijsten in Noordwest Overijssel

Onlangs tekenden diverse partijen* rond (mentale) zorg een samenwerkingsovereenkomst. Ze slaan de handen in één om de wachtlijstproblematiek binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) terug te dringen. De gemaakte afspraken moeten ervoor zorgen dat mensen met mentale klachten sneller passende hulp en ondersteuning krijgen. De druk op zorg en ondersteuning neemt toe. Mensen met een ggz-verwijzing

Lees verder »

In de media

Telegraaf.nl: Kritiek op toezichthouder NZa zwelt aan (achter portal), 27/05/2023

Movisie: Regionale overlegtafels: aan tafel met de GGZ, het sociaal domein, ervaringsdeskundigen en huisartsen, 26/05/2023

Lef Magazine: Wachttijden eetstoornisbehandeling problematisch, 04/05/2023

De correspondent: Wie een psycholoog nodig heeft, staat maanden op de wachtlijst. Dit initiatief verzacht het wachten, 04/05/2023

Nza.nl: De rol van de NZa bij het terugdringen van de wachttijden in de ggz, 18/04/2023

Nu.nl: Wat je kunt doen terwijl je wacht op een psycholoog of psychiater, 03/04/2023

Depsychiater.nl: Regio’s versterken samenwerking, 24/03/2023

Trouw: Wachttijd ggz daalt niet, nog steeds wachten tienduizenden te lang, 23/03/2023

SKIPR: Frustraties bij huisartsen over behandeling complexe ggz klachten, 02/03/2023

Rijksoverheid: ‘Werk als medicijn’ tijdens ggz behandeling al aan de slag, 01/03/2023

SKIPR: Minister Helder steunt Nza in gegevensopvraag ggz behandelingen, 23/02/2023

CBS: Vacaturegraad ggz blijft onverminderd hoog uitstroom neemt toe, 21/02/2023

VGZ: ‘Krachtig wachten’ ondersteunt tijdens het wachten, 09/02/2023

SKIPR: Integrale zorgakkoord niet genoeg om problemen ggz op te lossen, 06/02/2023 

De ArgumentenFabriek: Mentaal Gezondheids-centrum als antwoord op problemen ggz, 14/09/2022

Dagblad van het Noorden: Voorzorggroep in Stadskanaal omarmt wachtenden GGZ. ‘Aandacht, betrokkenheid en liefde komen op de eerste plaats’
08/09/2022

Volkskrant: Minister Helder over de ggz: ‘We moeten ons afvragen of we elke zorgvraag met zorg moeten beantwoorden’
07/07/2022

SKIPR: NZa: Betere contractering kan wachtlijsten in ggz verkorten
23/06/2022

Volkskrant: Zware depressie? 17 maanden wachten op hulp – de misstand van de wachtlijsten in de ggz 18/06/2022

Volkskrant: Na negen maanden strijd tegen het monster is ook bij de huisarts de kritieke grens bereikt 08/06/2022

NU.nl: Lange wachtlijsten bij ggz zorgen ook voor drukte bij de praktijkondersteuner 16/03/2022

SKIPR: Aantal wachtenden in de ggz: 85.000
25/02/2022

SKIPR: Inzet sociaal netwerk verbetert zorg voor EPA-patiënten substantieel 03/02/2022

Trouw: De ouderenpsychiatrie laat zien hoe je het probleem van de wachtlijsten in de ggz oplost 08/12/2021

Trouw: Maak gebruik van alternatieve zorg, zoals psychosociale therapie, om wachtlijsten ggz weg te werken
16/11 /2021

Volkskrant: Voorzitter GGZ over oplopende wachtlijsten: ‘Mentale gezondheid is niet alleen ons terrein’ 06/11/2021

Trouw: Ggz-instellingen: Lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn onoplosbaar 06/11/2021

Zorg+Welzijn: Wachttijden in de ggz terugdringen? Samenwerken is een sleutel tot succes 01/11/2021

SKIPR: Utrechtse ggz-aanbieders pakken wachtlijsten aan
15/09/2021

SKIPR: CBS-enquête: mentale gezondheid op laagste punt in twintig jaar
03/09/2021

Zorgvisie: Dick Veluwenkamp: ‘Heb vertrouwen in ggz-behandelaren bij maken van nieuwe wetten’ 16/08/2021

Brabants Dagblad: GGZ trekt eraan, maar ‘kan het niet alleen’
13/08/2021

Volkskrant: ‘Er zijn nog 77 duizend wachtenden voor u’ – waarom lukt het niet de ggz-wachtrij korter te maken? 13/08/2021

NZA: Informatiekaart Preventie is ook onze zorg – Welzijn op Recept
12/08/2021

Zorgvisie: Juliëtte van Eerd: ‘Capaciteitstekort ggz is alleen op te lossen door anders te werken’ 06/08/2021

Tubantia: Wachtlijsten in GGZ, maar UT remt aantal psychologiestudenten
06/08/2021

NOS: Tekort aan behandelaren veroorzaakt naast wachtlijsten ook patiëntenstop in ggz 03/08/2021