Actueel

Uit onderzoek blijkt: Innovatief POH-GGZ model leidt tot verbetering in de zorg

Het tekort aan praktijkondersteuners huisartsen (POH) op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is een grote uitdaging. Als antwoord hierop en op de lange wachtlijsten voor psychologische hulp is in 2023 een samenwerking ontstaan tussen de huisartsen-coöperatie Flexdokters, ggz-instelling Sol Psychotherapie, IT-leverancier NiceDay en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Samen hebben ze een innovatieve pilot opgezet met als doel de toegankelijkheid en kwaliteit van de GGZ te verbeteren. In deze pilot is het model van ‘Blended

Lees verder »
woman reading book

Uitnodiging reflectiebijeenkomst praktijkprofessionals

Het Trimbos-instituut, het Nivel, MIND en InBegrepen nodigen u van harte uit voor een reflectiebijeenkomst over: Wat wel en wat niet werkt in de aanpak van ggz wachttijden   Datum: vrijdag 7 juni 2024, 12:00-13:30 uur. Locatie: online, via Microsoft Teams Vergoeding: deelname is gratis Voor wie: Professionals werkzaam in huisartsenzorg, sociaal domein of ggz, die betrokken zijn bij of te maken hebben met de regionale ggz wachtlijstaanpak van de ZonMw Versnellers-projecten. Regionale aanpak ggz wachttijden

Lees verder »
four person holding each others waist at daytime

Uitnodiging reflectiebijeenkomst voor ervaringdeskundigen en cliëntvertegenwoordigers

Het Trimbos-instituut, het Nivel, MIND en InBegrepen nodigen u van harte uit voor een reflectiebijeenkomst over: Wat wel en wat niet werkt in de aanpak van ggz wachttijden   Datum: donderdag 6 juniTijd: 13.00 – 14.30 uurLocatie: online via Microsoft TeamsVergoeding: U ontvangt voor deelname een cadeaubon van €30Voor wie: Cliëntvertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen die betrokken zijn bij of te maken hebben met de regionale ggz wachtlijstaanpak van de ZonMw Versnellers-projecten. Regionale aanpak ggz wachttijdenDoor heel Nederland

Lees verder »

Werkwijze voor regionale Mentale gezondheidsnetwerken gepubliceerd

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat elke regio een Mentale gezondheidsnetwerk krijgt. Daarin werken huisartsen, sociaal domein en ggz duurzaam samen. Met elkaar zorgen ze ervoor dat mensen met psychische en sociale problemen sneller de juiste ondersteuning of zorg krijgen, op de juiste plek. Of dat nu in het sociaal domein is of in de ggz. De nieuwe manier van kijken en werken vermindert de druk op de huisartsenpraktijk en op de ggz. Wat

Lees verder »

Inspirerende middag over mentale gezondheidsnetwerken

Op vrijdag 22 maart organiseerden de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz (wegvandewachtlijst.nl) en IZA werkgroep Mentale gezondheidsnetwerken een inspiratiemiddag. De middag was bedoeld voor professionals van ggz zorgaanbieders, cliënt – en naastenorganisaties, ervaringsdeskundigen, sociaal werkorganisaties, gemeenten, huisartsen en zorgverzekeraars. De organisatoren zijn Achmea/ Zilveren Kruis dankbaar dat dit evenement kosteloos in hun congrescentrum in Zeist plaats mocht vinden. Daar hebben de aanwezigen met elkaar kunnen netwerken en goede voorbeelden en geleerde lessen op het gebied

Lees verder »

“De ggz is de volgende logische stap in domeinoverstijgend werken”

In Zuid-Limburg staan momenteel teveel mensen op de wachtlijst voor de ggz. “Een fors probleem dat alleen oplosbaar is als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen; huisartsen, het sociaal domein, gemeenten, ggz-organisaties en uiteraard de zorgverzekeraars”, zegt Kyra Plitscher, strategisch beleidsadviseur gezondheid bij de gemeente Heerlen en lid van de regionale kerngroep. “Iedereen moet leren over de eigen organisatiegrens heen te kijken”, bevestigt Kim Prevoo, stafmedewerker bij Levanto. In Zuid-Limburg is (evenals in verschillende andere regio’s

Lees verder »

Regiomonitor tweede helft 2023

Elk half jaar brengt de landelijke Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz de resultaten van de ‘Regiomonitor Toegankelijkheid en wachttijden’ uit.  Landelijk beeld wachttijden ontbreektDe verandering van aanlevering van wachttijddata van Vektis naar de NZa heeft er helaas voor gezorgd dat we geen landelijk beeld van de wachttijden, aantallen wachtenden en ontwikkeling daarin hadden in 2023. De stuurgroep betreurt dit en publiceert dit keer noodgedwongen zonder wachttijdgegevens. De stuurgroep gaat er van uit dat dit knelpunt

Lees verder »

Netwerk van wegwijzers in Zutphen gestart

Sneller en beter passende zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een mentale kwetsbaarheid. Dat is het doel van het project ‘Weg met de Wachtlijst! Apeldoorn-Zutphen’ (WMDW). Een van de initiatieven binnen dit project is afgelopen week gelanceerd. In Zutphen zijn we op 8 november namelijk gestart met een netwerk van wegwijzers uit verschillende organisaties. Het doel van een wegwijzers-netwerk is de bekendheid met elkaars mogelijkheden voor zorg en ondersteuning te versterken. Dynamische sociale kaart

Lees verder »

Vrijgevestigden organiseren zich regionaal

Vrijgevestigden aan laten sluiten bij de regionale tafels is een van de punten uit de Ontwikkelagenda van de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz. Dit doel onderschrijft de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP). In Nederland verzamelen we de belangrijkste wachttijdgegevens uit de regio in de 31 Zorgkantoorregio’s. Zij stellen met de samenwerkende partijen een Regiobeeld op. Daarin is ook het onderdeel ggz opgenomen. Ook de samenwerking voor de toegankelijkheid van de ggz is

Lees verder »

Van ‘Wij lossen jouw probleem op’ naar ‘Wat heb je nodig?’

Dat het roer om moet in de geestelijke gezondheidszorg, daar twijfelt niemand meer aan. De wachtlijsten zijn te lang, de doorstroming naar gespecialiseerde ggz-zorg te traag en de werkdruk bij de huisartsen te hoog. “De geestelijke gezondheidszorg is één van de hoofdpijndossiers van de huisarts”, vertelt Roger Bastiaens, manager GGZ bij Meditta (huisartsenondersteuningsorganisatie in de Westelijke Mijnstreek en Midden-Limburg). “Inmiddels gaat de helft van de consulten over mentale problemen. En het probleem wordt alleen maar

Lees verder »

In de media

NOS.nl: Hoe Zwolle de lange ggz-wachtlijsten aanpakt: “Soms is het heel simpel”, 14/5/2024

Volkskrant.nl: Bij lichte psychische problemen kun je niet meer aankloppen bij deze ggz-instelling. Is dat de toekomst?, 05/04/2024  

Zonmw.nl: Start evaluatie regionale aanpak van het terugdringen van de wachttijden in de ggz, 31/08/2023

Nationalezorggids.nl: Minder kans op werk door lange wachtlijsten in de ggz, 22/08/2023

Binnenlandsbestuur.nl: Wachtlijst ggz kost honderden miljoenen, 16/08/2023

AD.nl: Zwollenaren op wachtlijst ggz alvast geholpen met WachtKracht. ‘Soms is behandeling niet meer nodig’, 09/06/2023

Telegraaf.nl: Kritiek op toezichthouder NZa zwelt aan (achter portal), 27/05/2023

Movisie: Regionale overlegtafels: aan tafel met de GGZ, het sociaal domein, ervaringsdeskundigen en huisartsen, 26/05/2023

Lef Magazine: Wachttijden eetstoornisbehandeling problematisch, 04/05/2023

De correspondent: Wie een psycholoog nodig heeft, staat maanden op de wachtlijst. Dit initiatief verzacht het wachten, 04/05/2023

Nza.nl: De rol van de NZa bij het terugdringen van de wachttijden in de ggz, 18/04/2023

Nu.nl: Wat je kunt doen terwijl je wacht op een psycholoog of psychiater, 03/04/2023

Depsychiater.nl: Regio’s versterken samenwerking, 24/03/2023

Trouw: Wachttijd ggz daalt niet, nog steeds wachten tienduizenden te lang, 23/03/2023

SKIPR: Frustraties bij huisartsen over behandeling complexe ggz klachten, 02/03/2023

Rijksoverheid: ‘Werk als medicijn’ tijdens ggz behandeling al aan de slag, 01/03/2023

SKIPR: Minister Helder steunt Nza in gegevensopvraag ggz behandelingen, 23/02/2023

CBS: Vacaturegraad ggz blijft onverminderd hoog uitstroom neemt toe, 21/02/2023

VGZ: ‘Krachtig wachten’ ondersteunt tijdens het wachten, 09/02/2023

SKIPR: Integrale zorgakkoord niet genoeg om problemen ggz op te lossen, 06/02/2023 

De ArgumentenFabriek: Mentaal Gezondheids-centrum als antwoord op problemen ggz, 14/09/2022

Dagblad van het Noorden: Voorzorggroep in Stadskanaal omarmt wachtenden GGZ. ‘Aandacht, betrokkenheid en liefde komen op de eerste plaats’
08/09/2022

Volkskrant: Minister Helder over de ggz: ‘We moeten ons afvragen of we elke zorgvraag met zorg moeten beantwoorden’
07/07/2022

SKIPR: NZa: Betere contractering kan wachtlijsten in ggz verkorten
23/06/2022

Volkskrant: Zware depressie? 17 maanden wachten op hulp – de misstand van de wachtlijsten in de ggz 18/06/2022

Volkskrant: Na negen maanden strijd tegen het monster is ook bij de huisarts de kritieke grens bereikt 08/06/2022

NU.nl: Lange wachtlijsten bij ggz zorgen ook voor drukte bij de praktijkondersteuner 16/03/2022

SKIPR: Aantal wachtenden in de ggz: 85.000
25/02/2022

SKIPR: Inzet sociaal netwerk verbetert zorg voor EPA-patiënten substantieel 03/02/2022

Trouw: De ouderenpsychiatrie laat zien hoe je het probleem van de wachtlijsten in de ggz oplost 08/12/2021

Trouw: Maak gebruik van alternatieve zorg, zoals psychosociale therapie, om wachtlijsten ggz weg te werken
16/11 /2021

Volkskrant: Voorzitter GGZ over oplopende wachtlijsten: ‘Mentale gezondheid is niet alleen ons terrein’ 06/11/2021

Trouw: Ggz-instellingen: Lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn onoplosbaar 06/11/2021

Zorg+Welzijn: Wachttijden in de ggz terugdringen? Samenwerken is een sleutel tot succes 01/11/2021

SKIPR: Utrechtse ggz-aanbieders pakken wachtlijsten aan
15/09/2021

SKIPR: CBS-enquête: mentale gezondheid op laagste punt in twintig jaar
03/09/2021

Zorgvisie: Dick Veluwenkamp: ‘Heb vertrouwen in ggz-behandelaren bij maken van nieuwe wetten’ 16/08/2021

Brabants Dagblad: GGZ trekt eraan, maar ‘kan het niet alleen’
13/08/2021

Volkskrant: ‘Er zijn nog 77 duizend wachtenden voor u’ – waarom lukt het niet de ggz-wachtrij korter te maken? 13/08/2021

NZA: Informatiekaart Preventie is ook onze zorg – Welzijn op Recept
12/08/2021

Zorgvisie: Juliëtte van Eerd: ‘Capaciteitstekort ggz is alleen op te lossen door anders te werken’ 06/08/2021

Tubantia: Wachtlijsten in GGZ, maar UT remt aantal psychologiestudenten
06/08/2021

NOS: Tekort aan behandelaren veroorzaakt naast wachtlijsten ook patiëntenstop in ggz 03/08/2021Start e