Group of People on Street

Samen werken aan tijdige passende zorg en steun

In Nederland staan jaarlijks duizenden mensen die mentale of psychische problemen ervaren te lang op de wachtlijst voor specialistische geestelijke gezondheidszorg . Soms onnodig lang en langer dan de norm. Dat moet en willen we anders. Op tijd passende zorg of sociale steun geven aan iedereen die dat nodig heeft. Dat is waar de Stuurgroep Toegankelijkheid en Wachttijden ggz aan werkt. Dit samenwerkingsverband van 9 landelijke branchepartijen in de huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein wil een impuls geven aan het sneller helpen op de juiste plek. Dat doen zij door lokale en regionale organisaties te inspireren en faciliteren om meer en anders te gaan (samen)werken, landelijk, regionaal en lokaal. 

Hulp Nodig?

Staat u op een wachtlijst en wilt u weten wat u zelf kunt doen?

Meer weten over uw regio?

Hoe kunt u bijdragen?

Praktijkverhalen & Nieuws

person stepping on blue stairs

Subsidie afgerond voor versnellers in 17 regio’s

17 regio’s starten met het opzetten of voortzetten van een samenwerkingsverband tussen partners die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de wachttijden in de ggz. Dit gebeurt met een ‘versneller’, iemand die het samenwerkingsverband opzet en coördineert. Het inzetten van een versneller

Lees verder »

Regiomonitor tweede helft 2022 aangeboden aan Minister Helder

Elk half jaar brengt de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz de Regiomonitor uit. De monitor laat de wachttijdcijfers zien per regio (openbare databron Nederlandse Zorgautoriteit) en de voortgang op het instellen van ‘mechanismen’ die door de stuurgroep als randvoorwaardelijk worden beschouwd voor het bijdragen

Lees verder »

Bekijk meer praktijkverhalen of de verhalen in uw regio via het menu bij Praktijkverhalen of kies de pagina over uw regio via het uitklapmenu onder Regio’s.

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwsbrief

Weg van de Wachtlijst is een initiatief van InEen, de Nederlandse ggz, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP), koepel van cliënten- en familieorganisaties MIND, Platform MeerGGZ, Sociaal Werk Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).