STAND VAN ZAKEN

De Landelijke Stuurgroep Wachttijden GGZ monitort periodiek in hoeverre hiervoor in regio’s een structuur is ingericht en een aanpak ontwikkeld. Lees hier de actuele stand van zaken (juni 2022)

KLIK OP DE REGIO VOOR MEER INFORMATIE OVER DE PLANNEN

Flevoland

1 of 31

Midden-Holland

2 of 31

Arnhem

3 of 31

​Zuid-Limburg

4 of 31

Groningen

5 of 31

Drenthe

6 of 31

Utrecht

7 of 31

Noordoost Brabant

8 of 31

Midden-IJssel

9 of 31

Apeldoorn/Zutphen eo

10 of 31

Twente

11 of 31

Midden-Brabant

12 of 31

Westland, Schieland, Delfland

13 of 31

Zuid-Hollandse eilanden

14 of 31

Kennemerland / Zaanstreek-Waterland

15 of 31

Amsterdam

16 of 31

Haaglanden

17 of 31

Rotterdam

18 of 31

Zwolle

19 of 31

Waardeland

20 of 31

Zuid-Holland Noord

21 of 31

Amstelland en de Meerlanden

22 of 31

’t Gooi

23 of 31

Noord-Holland Noord

24 of 31

Friesland

25 of 31

Zuidoost Brabant

26 of 31

Nijmegen

27 of 31

West-Brabant

28 of 31

Zeeland

29 of 31

Noord-Limburg

30 of 31

Midden-Limburg

31 of 31

Aanpak wachttijden in de regio

Het vinden van oplossingen om de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (verder de ggz) terug te dringen is de verantwoordelijkheid van de samenwerkende partijen en de financiers in de regio. Ggz-aanbieders, huisartsenzorg, welzijnswerk / sociaal domein, gemeenten, herstelinitiatieven en andere betrokkenen werken samen aan oplossingen waardoor mensen met een hulpvraag op het gebied van geestelijke gezondheid en welbevinden sneller geholpen kunnen worden. Binnen en buiten de ggz.

In bijna alle regio’s is een regionale taskforce actief die erop gericht is om de wachttijden terug te brengen binnen de Treeknormen. Dat zijn de door de sector en de overheid gezamenlijk afgesproken normen voor wachttijden die aanvaardbaar zijn. De aanmeldwachttijd is de tijd tussen eerste contact van de cliënt tot aan de intake, en zou beperkt moeten zijn tot 4 weken. De behandelwachttijd is de tijd tussen de intake en de start van de behandeling, en zou beperkt moeten zijn tot 10 weken. De afgesproken Treeknorm voor de totale wachttijd is daarmee 14 weken. In een paar regio’s waar de Treeknormen niet wordt overschreden, is geen regionale taskforce actief. Ieder kwartaal publiceert Vektis op verzoek van de landelijke stuurgroep de wachttijden per regio, per aandoening en per zorgaanbieder.

De regio’s waar een taskforce actief is, hebben plannen opgesteld. Ga naar een regiopagina om deze plannen te bekijken. Daarnaast monitort de stuurgroep hoe de regio’s die de Treeknormen overschrijden presteren op een aantal essentiële onderdelen, zoals het oprichten van een taskforce, het inrichten van een transfermechanisme en organiseren van regionale doorzettingsmacht. 

Door het openbaar maken van de plannen en prestaties wordt voor cliënten, verwijzers en andere betrokkenen niet alleen transparant wat de wachttijden zijn, maar ook wat in de verschillende regio’s ondernomen wordt om ze terug te dringen. Bovendien ontstaat zo landelijk inzicht in de voortgang van de aanpak wachttijden en kunnen regio’s elkaar inspireren en van elkaar leren.