Regio's maken plannen

Flevoland

1 of 29

Midden-Holland

2 of 29

Arnhem

3 of 29

​Zuid-Limburg

4 of 29

Groningen

5 of 29

Drenthe

6 of 29

Utrecht

7 of 29

Noordoost Brabant

8 of 29

Midden-IJssel

9 of 29

Apeldoorn/Zutphen eo

10 of 29

Twente

11 of 29

Midden-Brabant

12 of 29

Westland, Schieland, Delfland

13 of 29

Zuid-Hollandse eilanden

14 of 29

Kennemerland / Zaanstreek-Waterland

15 of 29

Amsterdam

16 of 29

Haaglanden

17 of 29

Rotterdam

18 of 29

Zwolle

19 of 29

Waardeland

20 of 29

Zuid-Holland Noord

21 of 29

Amstelland en de Meerlanden

22 of 29

Noord-Holland Noord

23 of 29

Friesland

24 of 29

Zuidoost Brabant

25 of 29

Nijmegen

26 of 29

West-Brabant

27 of 29

Zeeland

28 of 29

Noord-Limburg

29 of 29

Ga naar een regiopagina om plannen te bekijken. Door het openbaar maken van de plannen wordt voor cliënten, verwijzers en andere betrokkenen niet alleen transparant wat de wachttijden zijn, maar ook wat ondernomen wordt om ze terug te dringen. Bovendien ontstaat zo landelijk inzicht in de voortgang van de aanpak wachttijden en kunnen regio’s elkaar inspireren en van elkaar leren.

Van een enkele regio’s is nog geen plan bekend (en één regio namelijk ‘t Gooi is ondergebracht bij andere regio’s):

  • Nijmegen

Door de regio Zuid-Holland Noord is spontaan een plan aangeleverd, wat de stuurgroep wachttijden zeer waardeert

Urgentie
Het is de verantwoordelijkheid van iedere regio om de urgente wachttijdproblematiek snel aan te pakken en tegelijk de samenhang met andere beleidsontwikkelingen te bewaken. De landelijke stuurgroep zal de regio’s ondersteunen door hen feedback te geven op de plannen van aanpak en gericht, te verwijzen naar goede voorbeelden elders en naar de uitkomsten van de verdiepende trajecten.

Op deze manier komt de focus op die regio’s waar het grootste risico op te lang wachten zich voordoet en proberen we via de weg van

inspiratie, goede voorbeelden en transparantie ook deze regio’s een dalende lijn te laten ontwikkelen op het punt van de wachttijden. Dit ontslaat andere regio’s natuurlijk niet van hun plicht om ook daar de wachttijden minimaal onder de treeknorm te brengen en maximaal terug te dringen.