Inspiratiemiddag: actief met mentale gezondheidsnetwerken

De inspiratiemiddag heeft al plaatsgevonden. 

Op 22 maart 2024 van 12.00 tot 17.30 uur is de ‘Inspiratiemiddag: actief met mentale gezondheidsnetwerken’ in Zeist. De Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz en de IZA werkgroep Mentale Gezondheidsnetwerken organiseren deze bijeenkomst.

In de afgelopen jaren is er in regio’s hard gewerkt en zijn mooie initiatieven ontstaan om de zorg toegankelijk te houden. Met de komst van Mentale Gezondheidsnetwerken zijn regio’s hun samenwerking (op)nieuw aan het vormgeven. Tijdens deze bijeenkomst kunt u leren van andere regio’s, elkaar ontmoeten, inspireren en zoveel mogelijk actief met elkaar aan de slag tijdens acht workshops.

Programma

  • 12.00 uur – Ontvangst met lunch
  • 13.00 uur – Plenaire start van de dag
  • 13.45 uur – Acht verschillende workshops over werkwijzen, tools en inspirerende voorbeelden over samenwerking in de praktijk. 
  • 16.30 uur – Afsluitend drankje
  • 17.30 uur – Einde

Locatie: Handelsweg 2, 3707 NH Zeist (Achmea-kantoor)
Prijs: kosteloos

Over de workshops

De workshops zijn opgedeeld in twee rondes.  Bij het ontvangst op de dag zelf kunt u zich inschrijven voor de workshop waar u bij wilt zijn. Hieronder kunt u alvast zien waar de workshops over gaan.

1 - Wat helpt de transitie en transformatie naar mentale gezondheidsnetwerken?

In deze workshop neemt Gabriel Anthonio je mee in wat werkt in transities en transformaties aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek ‘Iedereen is Oscar’; in dit rapport toetst de Galan Groep de voorloper van de “Werkwijze ontwikkeling mentale gezondheidsnetwerken” aan literatuur en praktijk. ‘Hoofd en hart’, ‘samenwerking en de mens waarvoor we dit doen’, komen samen in dit inspirerend verhaal. Bart Bakker illustreert dit verhaal met de succesvolle transformatie in De Ruwaard in Oss. De opgedane kennis ga je meteen verwerken in je eigen transformatieopgave en die van anderen. Je gaat weg met concrete handvatten voor jouw praktijk.

Gabriël Anthonio, ervaren bestuurder, hoogleraar leiderschap aan de RUG en partner bij de Galan Groep & Bart Bakker, eigenaar ADDO, ontwikkelaar samenwerkwijze De Ruwaard in Oss

2 - Praktijkervaringen met het verkennend gesprek

We starten met een korte toelichting op het landelijke kader voor het verkennend gesprek. Daarna gaan we in op het verkennend gesprek in regio Eindhoven en de Kempen dat vanuit een huisartsenorganisatie is gestart en altijd vanuit een domeinoverstijgend perspectief (zorg en welzijn) wordt gevoerd. Verder vertelt de onderzoeker van GGZ Breburg over de resultaten van meer dan 3.000 verkennende gesprekken vanuit de mentale gezondheidscentra in de regio Breda & Tilburg. We gaan met u in gesprek over het vraagstuk van (regionale) opschaling en over hoe we de impact voor de toekomst gezamenlijk kunnen monitoren.

Kristel de Groot, Programmamanager Samen Verder, regio Eindhoven & Margot Metz, senior onderzoeker GGZ Breburg en verpleegkundige

3 - Samenwerken aan de overlegtafel

Hoe organiseer je concrete samenwerking in de praktijk en wat levert het op? Een workshop waar je live een overlegtafel meemaakt en je meegenomen wordt in de weg ernaartoe. Staat de tafel eenmaal dan komen de volgende uitdagende samenwerkvraagstukken op je af. Vanuit Midden-Holland nemen de voorzitter, deelnemers, projectleider en kaderhuisarts je mee. Ben jij bezig met samenwerken over de domeinen heen dan is deze workshop een must om mee te maken. 

Nelly van der Gaarden, Kaderhuisarts ggz & Koert Velders, Klinisch Psycholoog en voorzitter overlegtafel Midden Holland & Martijn Mahler, Projectleider Overlegtafel Midden Holland

4 - Werksessie actief in je wachttijd

Als je zorg of behandeling nodig hebt dan is lang wachten gewoon niet oké. Niet voor een heupoperatie en niet voor een traumabehandeling. In de afgelopen jaren zijn er initiatieven ontwikkeld voor wachtende mensen die er vandaag nog niet van kunnen profiteren dat in de gewenste nabije toekomst niemand meer hoeft te wachten op passende en tijdige zorg in de ggz. In deze werksessie van de NVZH (Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel): inzet van ervaringsdeskundigen / zelfregie- en herstelinitiatieven i.r.t. wachtlijsten, voorkomen van instroom en vergemakkelijken van uitstroom.

Sonja Visser, Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel (NVZH)

5 - Niet te lang – en – niet te kort in de behandelkamer

Het schuurt in de zorg. Tussen de beschikbare financiële middelen en de gewenste kwaliteit, tussen het aantal zorgvragen en de capaciteit. In de GGZ staan we voor grote uitdagingen en willen we allemaal dat de zorg zo goed mogelijk geregeld is. In deze workshop nodigen we jullie uit om met ons mee te denken en ontwikkelen. Wat kan jij anders doen vanuit jouw rol in het zorgsysteem om bij de dragen aan oplossingen? Hoe veranderen we het vastgelopen systeem met elkaar? We zoeken met jullie naar een mogelijke verandering vanuit een eigen overtuiging die het systeem een beetje beter maakt.

Marjolijn Vreeswijk, Lid landelijke stuurgroep en directeur Perspectief & Elbertha Jansen, GZ-psycholoog en lid MT Perspectief

6 - On demand GGZ - “Het nieuwe normaal."

Leer meer over de vooruitstrevende aanpak in ‘On demand GGZ als het nieuwe normaal’. Tijdens deze workshop belichten we hoe we met de on demand behandelmethode van Thubble aanzienlijk kortere en efficiëntere trajecten in de ggz mogelijk maken. Je krijgt tijdens deze workshop de kans om direct te horen van oud-cliënten en behandelaren over de effectiviteit van de on demand behandelvorm.

Fennie Wiepkema, Co-founder en general manager Thubble

7 - Hoe neem je samen verantwoordelijkheid in mentale gezondheidsnetwerken?

Vanuit twee verschillende mentale gezondheidsnetwerken (in ontwikkeling), Zuid-Limburg en Zutphen/Apeldoorn, gaan we in op het ontwerpproces van verschillende functies en afspraken in die netwerken. Waarbij de ene regio weinig beschrijft en al doende leert, maakt de ander het ontwerpproces eerst op papier kloppend. Welke keuzes zijn gemaakt in het ontwerpen van bepaalde functies van mentale gezondheidsnetwerken en hoe ga je tijdens zo’n proces om met spanningen? Hoe word je in zo’n proces elkaars collega’s? Op deze vragen zal tijdens het interactieve gedeelte ook worden doorgesproken. 

Zuid-Limburg: Roger Bastiaens, manager ggz bij Meditta (RHO), Floor Borgonjan, transformatiemanager & Zutphen/Apeldoorn: Kees Goudzwaard, Manager ambulant GGNet, Anouk Vorselman, versneller Zutphen/Apeldoorn

8 - Werksessie laagdrempelige steunpunten

Laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie- en herstelinitiatieven dragen bij aan de IZA-doelstelling ‘de beweging naar de voorkant om zwaardere zorg(-vragen) te voorkomen’. Daarom is er afgesproken dat nog meer inwoners, en met name inwoners met psychische kwetsbaarheden, er de komende jaren laagdrempelig toegang toe kunnen hebben. In deze werksessie van de NVZH (Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel): Op welke manier verrijkt een zelfregie- en herstelinitiatief ‘de voorkant’? Wat voegt het voor inwoners toe? Hoeveel zijn er inmiddels? Met wie werken zij samen? Welke kansen zie jij?

Gerard de Roos, directeur/ bestuurder Ixta Noa en bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel (NVZH)

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email