Inspiratiemiddag: actief met mentale gezondheidsnetwerken

Op 22 maart vond de ‘Inspiratiemiddag: actief met mentale gezondheidsnetwerken’ plaats in Zeist. De Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz en de IZA werkgroep Mentale Gezondheidsnetwerken organiseerden deze bijeenkomst.

In de afgelopen jaren is er in regio’s hard gewerkt en zijn mooie initiatieven ontstaan om de zorg toegankelijk te houden. Met de komst van Mentale Gezondheidsnetwerken zijn regio’s hun samenwerking (op)nieuw aan het vormgeven. Tijdens deze bijeenkomst konden de aanwezigen leren van andere regio’s, elkaar ontmoeten, inspireren en zoveel mogelijk actief met elkaar aan de slag tijdens acht workshops.

 

Sfeerimpressie van de middag

Leerpunten en presentaties workshops

Per workshop is opgehaald wat het belangrijkste leerpunt was voor de aanwezigen. Ook zijn de presentaties die zijn gebruikt voor de workshops vrijgegeven door de workshopleiders. Ter inspiratie voor de aanwezigen, maar ook ter inspiratie voor de professionals die niet aanwezig konden zijn delen we deze graag met u. 

1 - Wat helpt de transitie en transformatie naar mentale gezondheidsnetwerken?

Gabriël Anthonio, ervaren bestuurder, hoogleraar leiderschap aan de RUG en partner bij de Galan Groep & Bart Bakker, eigenaar ADDO, ontwikkelaar samenwerkwijze De Ruwaard in Oss

Leerpunt: Drie vragen die je kunt stellen om samenwerken te bevorderen:
(1) Wat wil je?
(2) Wat kun je?
(3) Wat heb je nodig?

2 - Praktijkervaringen met het verkennend gesprek

Kristel de Groot, Programmamanager Samen Verder, regio Eindhoven & Margot Metz, senior onderzoeker GGZ Breburg en verpleegkundige

Leerpunt: Evalueer vanuit verschillende perspectieven van het begin van de transitie! Probeer niet tussen regio’s te vergelijken, maar vergelijk de veranderingen ten opzichte van eerdere meetmomenten in je eigen regio. Regio’s zijn immers niet vergelijkbaar.

3 - Samenwerken aan de overlegtafel

Nelly van der Gaarden, Kaderhuisarts ggz & Koert Velders, Klinisch Psycholoog en voorzitter overlegtafel Midden Holland & Martijn Mahler, Projectleider Overlegtafel Midden Holland

Leerpunt: Grote winst van de overlegtafel is elkaar leren kennen: het aanbod van de ander kennen en weten wat de overwegingen zijn om een casus wel of niet te kunnen oppakken. Zo ontstaat begrip. Als je die kennis kunt optillen naar de eigen achterban, daalt het aantal verkeerde verwijzingen en wordt heel veel tijd bespaard.

 

4 - Werksessie actief in je wachttijd

Sonja Visser, Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel (NVZH)

 

Leerpunt: Ervaringsdeskundigen en herstelcentra kun je ook inzetten aan de achterkant van het behandeltraject.

5 - Niet te lang – en – niet te kort in de behandelkamer

Marjolijn Vreeswijk, Lid landelijke stuurgroep en directeur Perspectief & Elbertha Jansen, GZ-psycholoog en lid MT Perspectief

Leerpunt: Ga doelgestuurd behandelen. Juist bij complexe problematiek wijken we daar te vaak van af. Dat scheelt ook in energie.

6 - On demand GGZ - “Het nieuwe normaal."

Fennie Wiepkema, Co-founder en general manager Thubble

Leerpunt: ‘Nudging’ werkt en kan ook worden toegepast in reguliere behandelingen.

7 - Hoe neem je samen verantwoordelijkheid in mentale gezondheidsnetwerken?

Zuid-Limburg: Roger Bastiaens, manager ggz bij Meditta (RHO), Floor Borgonjan, transformatiemanager & Zutphen/Apeldoorn: Kees Goudzwaard, Manager ambulant GGNet, Anouk Vorselman, versneller Zutphen/Apeldoorn

Leerpunt: Start je samenwerking vanaf de tekentafel of ga je gewoon beginnen? Beide kunnen prima werken. Wat past in de context verschilt en ook deze context verandert aldoor.

8 - Werksessie laagdrempelige steunpunten

Gerard de Roos, directeur/ bestuurder Ixta Noa en bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel (NVZH)

Leerpunt: In een zelfregie- en herstelinitiatief besefte ik: elkaar helpen zonder de GGZ kan blijkbaar ook.

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email