Bijeenkomsten

11 november: online kennisessie persoonlijkheids-stoornissen

De kennissessie ‘Hoe verbeteren we de zorg en ondersteuning voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis?’ is verzet naar 11 november a.s.

Graag nodigen we u uit om aan deze sessie deel te nemen. Hij duurt van 09:30 tot 12:00 uur

Wanneer: op 11 november van 09.30 tot 12:00 uur. Vanwege de huidige Corona-ontwikkelingen is besloten om de bijeenkomst digitaal te laten plaatsvinden.

Inhoud

De kennissessie van 3 maart 2020 over persoonlijkheidsstoornissen werd afgerond met 18 aanbevelingen. Lees hier welke dat zijn.
Maar daarmee is de wereld natuurlijk niet veranderd. De landelijke stuurgroep wachttijden (en de politiek) wil wél een verdere beweging tot stand brengen om de wachttijden voor ondersteuning en behandeling voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen naar beneden te krijgen.

Daarom is in de tweede kennissessie persoonlijkheids-stoornissen de aandacht gericht op de samenwerking met het sociaal domein en de ggz voor deze cliëntengroep. We doen dit aan de hand van een inspirerend praktijkvoorbeeld uit Amsterdam.

Programma

09.00 – 09.30 inloop / koffie / thee

09:30 Opening / welkom door Ellen Willemsen, directeur kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen

09.45 – 10:45 Wegwijssalon Westerpark: het initiatief van o.a. ABC-West, Welzijn op Recept, Combiwel (sociaal domein) en Arkin/ROads (GGZ-aanbieder) is het inspirerende voorbeeld om mensen op een laagdrempelige manier in de wijk / dicht bij huis te helpen, op verschillende levensdomeinen. En zo te werken aan stabilisatie en herstel van de cliënt en diens naasten, de instroom in de ggz te verlagen en terugval te voorkomen. Wat zijn de succesfactoren en knelpunten? Wie zijn er nodig om dit tot uitvoer te brengen? Uiteraard is er volop ruimte voor vragen en discussie.

10:45 Koffie/thee

11.00 Reflectie / in gesprek met deelnemers
Wat hebben netwerkpartners van wie / van elkaar nodig in de samenwerking en daardoor betere zorg aan cliënten en hoe is dat te organiseren en te borgen?
Wat is hier goed aan / wat kan nog anders / wat is nodig als we dit kunnen opschalen?
Verlaagt het de instroom in de behandeling? Of gaat het om veranderende vragen?
Etc.
11.45 Resumé / wat nu te doen? : We willen deelnemers en hun organisaties uitdagen. Willen we samen een netwerk vormen van mensen die de zorg aan mensen met een persoonlijkheidsstoornis op deze manier willen verbeteren? Hoe gaan we dat vormgeven? Wat is de volgende stap? De focus ligt op ‘wat gaan deelnemers doen in de eigen regio om mensen met een persoonlijkheidsstoornis op alle levensdomeinen te helpen?

12.00 Sluiting, napraten

Aanmelden kan eenvoudig, door een mail te sturen aan  info@wegvandewachtlijst.nl Graag tot 11 november!

NB. Heeft u partners in de regio die u graag wilt betrekken? Zij zijn van harte welkom. Een mail met hun naam, functie en organisatie is voldoende om hen aan te melden.

8 oktober: Webinar Fit op Weg Poli GGZ Delfland

Wegens grote belangstelling organiseren we een derde webinar over de Fit op Weg Poli van GGZ Delfland .
 
Wachttijden zijn overal en worden overal besproken: wat zijn ze en wat doe je eraan? In deze webinar kijken we hoe er bij GGZ Delfland een nieuwe polikliniek is ontwikkeld om wachttijden op te lossen. Leer meer over het ontwerp en de behandelmethode van de FOWP, met inzet van leefstijl, nieuwe disciplinemix, een fitbit, ondersteunende e-health en multidisciplinair overleg. Daarnaast kijken we in deze workshop naar wachttijden bij jouw organisatie. Welke barrières en kansen zijn er daar? Er is ruimte voor ontmoeting van anderen die hiermee bezig zijn en de facilitators denken met je mee. Leer in de webinar wat er nodig is om te innoveren in de GGZ om wachttijden op te lossen. Deze webinar wordt gegeven door innovatie experts Frens Pries en Tim Haarlemmer (ontwerp- en adviesbureau Shoshin) die het innovatieproces van de FOWP begeleid hebben.
 
Wegens grote belangstelling is deze derde sessie georganiseerd. Deze vindt plaats op donderdag 8 oktober 15:30 – 17:00 uur. U kunt zich eenvoudig aanmelden door een mail te sturen met uw aanmelding naar info@wegvandewachtlijst.nl. Vermeld daarbij  ‘Webinar Fit op Weg Poli 8 oktober‘. U ontvangt dan een bevestiging en kort voor 8 oktober een link naar de digitale bijeenkomst.
 
 

29 september Webinar Wachttijden app GGZ Rivierduinen

Op 29 september tussen 13:30 en 15:00 uur verzorgen we samen met GGZ Rivierduinen een webinar over de Wachttijden App. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar info@wegvandewachtlijst.nl met uw gegevens. Vermeld daar bij ‘Webinar Wachttijden app 29 september’. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding en kort voor 29 september een link naar de digitale bijeenkomst.

GGZ Rivierduinen geeft via de wachttijden app praktische informatie aan cliënten, over zaken als het verloop van de intake, de vergoedingen door zorgverzekeraars en adressen, plus een verwijzing naar de actuele wachttijden op onze website. Daarnaast biedt de app al wat psycho-educatie waarmee cliënten aan de slag kunnen ter voorbereiding op de behandeling. Het primaire doel van de wachttijden-app is om mensen te ondersteunen tijdens de wachttijd. Mensen worden uitgenodigd om alvast na te denken over hun klachten. Dat zou als positief effect kunnen hebben dat mensen sneller op de juiste plaats in behandeling komen, waardoor de doorstroming verbetert. De app verstuurt notificaties om mensen daaraan te herinneren en helpt zo de processen te optimaliseren. Resultaat van deze webinar is dat je weet wat je moet/ kunt doen als je ook zo’n instrument wilt invoeren in je eigen organisatie. Deze webinar wordt verzorgd door Sabine Rusticus, projectmanager eHealth bij GGZ Rivierduinen.

Lees hier meer over de Wachttijden app.