Bijeenkomsten

17 januari 2020: Kennissessie over de Herstel Ondersteunende Intake én de Fit op weg poli

Werken aan een goede start voor mensen met een hulpvraag aan de ggz

Vanaf 12.30 tot 17.00 uur
Mensen met een hulpvraag op het gebied van de ggz direct vanaf het eerste gesprek in contact brengen met activiteiten die op de andere levensterreinen van belang zijn om te herstellen en zo gezond mogelijk te worden. Dat is wat GGZ Noord Holland Noord (met de Herstel Ondersteunende Intake) en GGZ Delfland (met de Fit op weg poli) o.a. willen bereiken met hun andere aanpak bij de intake. 
Hoe kunnen we mensen met een psychische hulpvraag de juiste zorg en ondersteuning bieden bij de allereerste start? Welke interventies en vormen van ondersteuning kunnen zinvol zijn in het omgaan met psychische problemen. Hoe kunnen we binnen het veld van maatschappelijke ondersteuning en zorg optimaal samenwerken om mensen op het juiste moment te helpen of voor te bereiden op een zo succesvol mogelijke behandeling.

Geïnteresseerde ggz-instellingen, zorgverzekeraars, gemeenten, hun cliëntvertegenwoordigers en/of ervaringsdeskundigen: meld je aan voor deze kennissessie.

Meer inhoudelijke informatie kunt u verkrijgen bij Marloes van Es, mves@ggznederland.nl Aanmelden kan via deze link https://forms.gle/Li69h3sTnfxKZyBw5

3 maart 2020: Kennissessie

Werken aan brede zorg en ondersteuning voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis

De zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis is complex. Mensen moeten vaak wachten op een behandeling in de GGZ, door verschillende oorzaken: te weinig behandelcapaciteit, geringe door- en uitstroom, terugval, meervoudige problematiek en andere oorzaken.

Hoe kunnen we mensen met een persoonlijkheidsstoornis de juiste zorg en ondersteuning bieden, zowel voor, tijdens als na de behandeling? Welke interventies en vormen van ondersteuning helpen mensen om te gaan met hun klachten tijdens de wachttijd? Hoe kunnen we binnen het veld van maatschappelijke ondersteuning en zorg optimaal samenwerken om mensen op het juiste moment te helpen?

De wachtlijsten in de GGZ kunnen we niet in een handomdraai oplossen, maar door het optimaliseren van zorg en ondersteuning kunnen we mensen wel beter en sneller helpen. Op deze middag gaan we met vertegenwoordigers van alle partijen die betrokken zijn bij hulp aan deze doelgroep – van huisarts tot maatschappelijk werk, van psychiater tot cliëntenbeweging – in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen en verbeteringen. Wat kunnen we doen voor welke doelgroep? Kunnen we samen komen tot aanbevelingen om de hulp voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis te verbeteren?

Wij zorgen voor een paar korte inleidingen. Van de deelnemers verwachten we een actieve inbreng aan de discussietafels die we organiseren rond verschillende doelgroepen. Denk en praat mee en help de zorg en ondersteuning van mensen met een persoonlijkheidsstoornis te verbeteren. Het resultaat van deze middag is dat er zeker drie concrete aanbevelingen worden bedacht en verkend.

Bent u erbij? Meer inhoudelijke informatie kunt u verkrijgen bij Marloes van Es, mves@ggznederland.nl
Aanmelden kan via deze link https://forms.gle/ye8AJ5XWp8jbvLBW6

9 april 2020: 3e landelijk congres

Wachttijden GGZ pakken we samen aan!

Het terugdringen van wachttijden in de GGZ is ingewikkeld; een eenvoudig recept voor dé aanpak van het probleem is er niet. De sleutel tot het verkorten van wachttijden ligt in de regionale samenwerking van gemeenten, zorgaanbieders, verwijzers, cliëntorganisaties en zorgverzekeraars. Door samen te werken op verschillende terreinen, zoals het vergroten van de capaciteit, de zorg op de juiste plek, voorkomen van over- en onderbehandeling, het verbeteren van de doorstroom en begeleiding van cliënten op de wachtlijst, kunnen resultaten geboekt worden.

Samen slimmer

Op deze bijeenkomst staat die regionale samenwerking centraal: inspiratie, goede voorbeelden, succesfactoren knelpunten en valkuilen; ze komen allemaal aan bod. Wat is de essentie van goede samenwerking? Hoe werkt dat in de GGZ-praktijk? Wat doen de verschillende betrokken partijen om de samenwerking naar een hoger plan te tillen?

Reserveer vast de datum!

Aan het programma wordt nog hard gewerkt. Vanaf januari 2020 kunt u zich aanmelden. Maar reserveer 9 april nu alvast in uw agenda!