Bijeenkomsten

14 en 25 april: Webinar Regionale Doorzettingsmacht (RDM)

In februari is de handreiking Regionale Doorzettingsmacht (RDM) geïntroduceerd. RDM is een hulpmiddel om mensen op de juiste plek en op het juiste moment passende zorg te bieden: het gaat om mensen die ggz-zorg nodig hebben, maar voor wie via de reguliere kanalen (onder andere via verwijzing en zorgbemiddeling) geen passende/geschikte behandelplek in de Zvw-gefinancierde ggz gevonden kan worden. Deze afspraken zijn gemaakt tussen de partijen in de landelijke stuurgroep Toegankelijkheid en Wachttijden ggz en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Het streven is om op 1 mei de RDM in elke regio operationeel te hebben. Om dit binnen de regio goed in te richten is het van belang dat alle betrokkenen goed begrijpen wat RDM inhoudt en waar ze aan moeten voldoen. De landelijke Stuurgroep wil bovendien ruimte geven om vragen te stellen zodat onduidelijkheden weggenomen worden.

Webinar
De landelijke stuurgroep Toegankelijkheid en Wachttijden ggz organiseert op twee momenten een webinar waarin we uitleg geven over de Regionale Doorzettingsmacht. Gedurende de webinar is er voldoende ruimte voor vragen. Mochten er desondanks nog vragen overblijven dan zullen deze in een latere Q&A beantwoord worden.

Wanneer
Op twee momenten wordt het webinar aangeboden. Beiden zijn qua inhoud hetzelfde:

  • Donderdag 14 april 11:00 – 12:15
  • Maandag 25 april 15:15 – 16:30

Aanmelden
Schrijf je hier in voor dit webinar.