Actueel

Netwerk van wegwijzers in Zutphen gestart

Sneller en beter passende zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een mentale kwetsbaarheid. Dat is het doel van het project ‘Weg met de Wachtlijst! Apeldoorn-Zutphen’ (WMDW). Een van de initiatieven binnen dit project is afgelopen week gelanceerd. In Zutphen zijn we op 8 november namelijk gestart met een netwerk van wegwijzers uit verschillende organisaties. Het doel van een wegwijzers-netwerk is de bekendheid met elkaars mogelijkheden voor zorg en ondersteuning te versterken. Dynamische sociale kaart

Lees verder »

Vrijgevestigden organiseren zich regionaal

Vrijgevestigden aan laten sluiten bij de regionale tafels is een van de punten uit de Ontwikkelagenda van de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz. Dit doel onderschrijft de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP). In Nederland verzamelen we de belangrijkste wachttijdgegevens uit de regio in de 31 Zorgkantoorregio’s. Zij stellen met de samenwerkende partijen een Regiobeeld op. Daarin is ook het onderdeel ggz opgenomen. Ook de samenwerking voor de toegankelijkheid van de ggz is

Lees verder »

Van ‘Wij lossen jouw probleem op’ naar ‘Wat heb je nodig?’

Dat het roer om moet in de geestelijke gezondheidszorg, daar twijfelt niemand meer aan. De wachtlijsten zijn te lang, de doorstroming naar gespecialiseerde ggz-zorg te traag en de werkdruk bij de huisartsen te hoog. “De geestelijke gezondheidszorg is één van de hoofdpijndossiers van de huisarts”, vertelt Roger Bastiaens, manager GGZ bij Meditta (huisartsenondersteuningsorganisatie in de Westelijke Mijnstreek en Midden-Limburg). “Inmiddels gaat de helft van de consulten over mentale problemen. En het probleem wordt alleen maar

Lees verder »

Wijzer GGZ, het succes van een transferpunt

Al 10 jaar kennen en werken ze met elkaar aan diverse projecten binnen het ggz programma in hun regio, Anja Clement, projectleider Wijzer GGZ en Inge Janssen, zorgmanager specialistische zorg bij GGZ Oost Brabant zijn de kartrekkers van Wijzer GGZ, het transferpunt in de regio Oss, Maashorst en Meierijstad. Gestart in 2022 en nu, 14 maanden later, al meer dan 300 aanvragen verder. De twee samenwerkingspartners vertellen over het succes, de uitdagingen en de toekomst.

Lees verder »
Webinar Akwa GGZ: evalueren in de behandeling

Webinar Akwa GGZ: evalueren in de behandeling

Praktijkonderzoeken en wetenschappelijke literatuur laten zien dat evalueren in de behandeling bijdraagt aan goede zorg en professionals behoefte hebben aan passende ondersteuning. Door regelmatig het verloop van de behandeling en het herstel te bespreken hebben patiënt, naaste en behandelaar meer zicht op de voortgang en effectiviteit van de behandeling en kan er eerder worden bijgestuurd als dat nodig is. Evalueren als onderdeel van het zorgprocesOm evalueren in de behandeling te ondersteunen heeft Akwa GGZ samen

Lees verder »

Sociaal werk en ggz, de begripsverwarring voorbij

In de samenwerking tussen sociaal werk en de ggz is er heel veel te winnen. Maar dit gaat niet vanzelf: nog niet overal kennen we elkaar goed en zorg en welzijn – hoewel vaak in één adem genoemd – spreken niet altijd dezelfde taal. Zo blijkt uit gesprekken met collega’s uit de zorg nogal eens begripsverwarring over de termen ‘sociaal werk’, ‘sociaal domein’ en ‘sociale basis’. Met deze blog hoop ik hierin wat duidelijkheid te

Lees verder »
Met de Taskforce proberen we het tij te keren om ervoor te zorgen dat mensen die het echt nodig hebben sneller zorg krijgen.

“Niet ‘jouw’, niet ‘mijn’ maar ‘onze’ cliënt” – RTF Zuid-Limburg

Nederland worstelt met lange wachtlijsten voor de complexe geestelijke gezondheidszorg (ggz). In Zuid-Limburg is het probleem zelfs nog een maatje groter. Dat er ‘iets’ moet veranderen, is overduidelijk. Sonny Burm, manager zorg en bedrijfsvoering ggz bij Zuyderland en voorzitter van de Regionale Taskforce Wachtlijsten: “De huidige situatie is simpelweg niet acceptabel. Met de Taskforce proberen we het tij te keren om ervoor te zorgen dat mensen die het echt nodig hebben sneller zorg krijgen.” Op

Lees verder »

Regiomonitor eerste half jaar 2023 beschikbaar

Elk half jaar brengt de landelijke Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz de resultaten van de ‘Regiomonitor toegankelijkheid en wachttijden’ uit. De monitor laat de wachttijdcijfers zien per regio (openbare databron Nederlandse Zorgautoriteit, gegevens t/m juni 2022) en de voortgang op de samenwerkings- ‘mechanismen’ die bijdragen aan de toegankelijkheid van de ggz. In de periode april/mei 2023 is gesproken met de voorzitter (dan wel contactpersoon) van de Regionale Taskforce. Meestal is dat de grote ggz-aanbieder, in

Lees verder »
river surrounded by trees

Minder verwijzingen door ‘gewoon’ te sparren

‘De cliënt moet er beter van worden’ dat is de opdracht die Debbie van Kuijk, programmamanager bij Yulius en Voorzitter van de Regionale Taskforce Waardenland, heeft gekregen bij haar start in deze functie. En dat kan van alles zijn. Van interventies die ervoor zorgen dat wachtenden worden begeleid tot initiatieven die bijdragen aan het verkorten van de wachttijden in de ggz. We spreken haar over een bijzonder project waar ‘gewoon even sparren over een cliënt’

Lees verder »

Handreiking en masterclass: Aan de slag met een Overlegtafel

Vrijwel overal in het land zien we dat transfermechanismes zijn ingericht. In de praktijk zien we verschillende varianten ontstaan. De transfermechanismes variëren van (meer cijfermatig ingerichte) tafels waar ggz-partijen onderling de capaciteit afstemmen tot inhoudelijke tafels waar (geanonimiseerde) casuïstiek wordt besproken met inhoudsdeskundigen vanuit diverse partijen. Overlegtafel goede praktijk Een voorbeeld van een inhoudelijke tafel is de Overlegtafel. De stuurgroep ziet de Overlegtafel als een goede praktijk. De Overlegtafel kan bovendien een opmaat zijn naar

Lees verder »

In de media

Skipr.nl: Zo maken GGZ Delfland, Brijder, Altrecht en Eleos meer ruimte voor cliënten, 6-6-2024

NOS.nl: Hoe Zwolle de lange ggz-wachtlijsten aanpakt: “Soms is het heel simpel”, 14/5/2024

Volkskrant.nl: Bij lichte psychische problemen kun je niet meer aankloppen bij deze ggz-instelling. Is dat de toekomst?, 05/04/2024  

Zonmw.nl: Start evaluatie regionale aanpak van het terugdringen van de wachttijden in de ggz, 31/08/2023

Nationalezorggids.nl: Minder kans op werk door lange wachtlijsten in de ggz, 22/08/2023

Binnenlandsbestuur.nl: Wachtlijst ggz kost honderden miljoenen, 16/08/2023

AD.nl: Zwollenaren op wachtlijst ggz alvast geholpen met WachtKracht. ‘Soms is behandeling niet meer nodig’, 09/06/2023

Telegraaf.nl: Kritiek op toezichthouder NZa zwelt aan (achter portal), 27/05/2023

Movisie: Regionale overlegtafels: aan tafel met de GGZ, het sociaal domein, ervaringsdeskundigen en huisartsen, 26/05/2023

Lef Magazine: Wachttijden eetstoornisbehandeling problematisch, 04/05/2023

De correspondent: Wie een psycholoog nodig heeft, staat maanden op de wachtlijst. Dit initiatief verzacht het wachten, 04/05/2023

Nza.nl: De rol van de NZa bij het terugdringen van de wachttijden in de ggz, 18/04/2023

Nu.nl: Wat je kunt doen terwijl je wacht op een psycholoog of psychiater, 03/04/2023

Depsychiater.nl: Regio’s versterken samenwerking, 24/03/2023

Trouw: Wachttijd ggz daalt niet, nog steeds wachten tienduizenden te lang, 23/03/2023

SKIPR: Frustraties bij huisartsen over behandeling complexe ggz klachten, 02/03/2023

Rijksoverheid: ‘Werk als medicijn’ tijdens ggz behandeling al aan de slag, 01/03/2023

SKIPR: Minister Helder steunt Nza in gegevensopvraag ggz behandelingen, 23/02/2023

CBS: Vacaturegraad ggz blijft onverminderd hoog uitstroom neemt toe, 21/02/2023

VGZ: ‘Krachtig wachten’ ondersteunt tijdens het wachten, 09/02/2023

SKIPR: Integrale zorgakkoord niet genoeg om problemen ggz op te lossen, 06/02/2023 

De ArgumentenFabriek: Mentaal Gezondheids-centrum als antwoord op problemen ggz, 14/09/2022

Dagblad van het Noorden: Voorzorggroep in Stadskanaal omarmt wachtenden GGZ. ‘Aandacht, betrokkenheid en liefde komen op de eerste plaats’
08/09/2022

Volkskrant: Minister Helder over de ggz: ‘We moeten ons afvragen of we elke zorgvraag met zorg moeten beantwoorden’
07/07/2022

SKIPR: NZa: Betere contractering kan wachtlijsten in ggz verkorten
23/06/2022

Volkskrant: Zware depressie? 17 maanden wachten op hulp – de misstand van de wachtlijsten in de ggz 18/06/2022

Volkskrant: Na negen maanden strijd tegen het monster is ook bij de huisarts de kritieke grens bereikt 08/06/2022

NU.nl: Lange wachtlijsten bij ggz zorgen ook voor drukte bij de praktijkondersteuner 16/03/2022

SKIPR: Aantal wachtenden in de ggz: 85.000
25/02/2022

SKIPR: Inzet sociaal netwerk verbetert zorg voor EPA-patiënten substantieel 03/02/2022

Trouw: De ouderenpsychiatrie laat zien hoe je het probleem van de wachtlijsten in de ggz oplost 08/12/2021

Trouw: Maak gebruik van alternatieve zorg, zoals psychosociale therapie, om wachtlijsten ggz weg te werken
16/11 /2021

Volkskrant: Voorzitter GGZ over oplopende wachtlijsten: ‘Mentale gezondheid is niet alleen ons terrein’ 06/11/2021

Trouw: Ggz-instellingen: Lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn onoplosbaar 06/11/2021

Zorg+Welzijn: Wachttijden in de ggz terugdringen? Samenwerken is een sleutel tot succes 01/11/2021

SKIPR: Utrechtse ggz-aanbieders pakken wachtlijsten aan
15/09/2021

SKIPR: CBS-enquête: mentale gezondheid op laagste punt in twintig jaar
03/09/2021

Zorgvisie: Dick Veluwenkamp: ‘Heb vertrouwen in ggz-behandelaren bij maken van nieuwe wetten’ 16/08/2021

Brabants Dagblad: GGZ trekt eraan, maar ‘kan het niet alleen’
13/08/2021

Volkskrant: ‘Er zijn nog 77 duizend wachtenden voor u’ – waarom lukt het niet de ggz-wachtrij korter te maken? 13/08/2021

NZA: Informatiekaart Preventie is ook onze zorg – Welzijn op Recept
12/08/2021

Zorgvisie: Juliëtte van Eerd: ‘Capaciteitstekort ggz is alleen op te lossen door anders te werken’ 06/08/2021

Tubantia: Wachtlijsten in GGZ, maar UT remt aantal psychologiestudenten
06/08/2021

NOS: Tekort aan behandelaren veroorzaakt naast wachtlijsten ook patiëntenstop in ggz 03/08/2021Start e