Regiomonitor tweede helft 2023

Elk half jaar brengt de landelijke Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz de resultaten van de ‘Regiomonitor Toegankelijkheid en wachttijden’ uit. 

Landelijk beeld wachttijden ontbreekt
De verandering van aanlevering van wachttijddata van Vektis naar de NZa heeft er helaas voor gezorgd dat we geen landelijk beeld van de wachttijden, aantallen wachtenden en ontwikkeling daarin hadden in 2023. De stuurgroep betreurt dit en publiceert dit keer noodgedwongen zonder wachttijdgegevens. De stuurgroep gaat er van uit dat dit knelpunt spoedig en adequaat opgepakt zal worden, zodat de regio’s gefaciliteerd worden met informatie.

Bekijk de Regiomonitor toegankelijkheid en wachttijden tweede helft 2023

Regio’s hebben de randvoorwaarden voor een betere toegang geregeld
Sinds 2021 monitort de stuurgroep periodiek in hoeverre regio’s maatregelen hebben genomen die de samenwerkende partijen als randvoorwaardelijk zien voor het borgen van toegankelijkheid. Deze randvoorwaarden zijn een aantal samenwerkingsmechanismen:

  • Het instellen van een regionale taskforce (RT): een regionale bestuurlijke samenwerking door zorgaanbieders, patiëntvertegenwoordigers en financiers (gemeenten en zorgverzekeraars).
  • Het instellen van een transfermechanisme (TF) in de regio om daarmee de vrije productie- en contractruimte in de regio optimaal te benutten.
  • Het afspreken van Regionale Doorzettingsmacht (RDM), waaronder onafhankelijke cliëntenondersteuning, om daarmee cliënten niet tussen wal en schip te laten vallen. De kleuren in de kaart van de regiomonitor geven weer of de regio de RDM op orde heeft.

De Stuurgroep heeft de Regiomonitor geanalyseerd. Bekijk de analyse van de stuurgroep op de Regiomonitor van de tweede helft van 2023.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email