person wearing black coat close-up photography

Werk mee aan het onderzoek toegankelijke ggz voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis

De landelijke Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz zoekt naar mogelijkheden om de toegankelijkheid van de ggz te verbeteren. De focus van de stuurgroep ligt in 2024 op de toegankelijkheid voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Daarom wil de stuurgroep in kaart brengen welke factoren het in- en uit behandeling laten gaan van mensen met persoonlijkheidsstoornissen stimuleren of belemmeren. Daar heeft de Stuurgroep input voor nodig vanuit het werkveld. Want zonder deze input is er geen beeld van de situatie mogelijk. 

Het onderzoek bestaat uit twee delen
Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit het ophalen van het beeld dat er leeft bij ggz-professionals over de in- en uitstroom van mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Naast het in kaart brengen van belemmeringen en wat de in- of uitstroom bevordert zijn we ook op zoek naar positieve factoren die werken. Dat gebeurt aan de hand van de online vragenlijst.

Op basis van de resultaten van de vragenlijst organiseert de stuurgroep twee gesprekken: één met cliënten(-organisaties) en één met verzekeraars of aanbieders. Het onderwerp van gesprek zijn de uitkomsten uit de vragenlijst. Zoals welke positieve factoren bij het in- en uit behandeling laten gaan kunnen we versterken? En hoe nemen we de remmende factoren weg?

Help mee en vul de vragenlijst in
Werk je dus als ggz-professional of manager in de ggz. Help dan mee door de online vragenlijst in te vullen. Het kost maximaal 15 minuten van uw tijd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email