Afronding traject Weg met de Wachtlijst! Zutphen-Apeldoorn

Hoe bieden we de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment? In de regio Apeldoorn-Zutphen werd in 2020 het programma Weg met de Wachtlijst! gestart om wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te verkorten. Het traject werd op 11 juni afgerond tijdens een slotbijeenkomst; de huidige stand van zaken werd besproken en geleerde lessen werden gedeeld.

Er zijn door dit traject ontzettend waardevolle stappen gezet in de samenwerking tussen de ggz, huisartsen, verslavingszorg, gemeenten / sociaal domein, ervaringsdeskundigen en welzijnsorganisaties. 

“Het regionale netwerk is veel sterker geworden. We weten elkaar domeinoverstijgend beter te vinden. Daardoor is afstemming een stuk makkelijker en kunnen we mensen eerder en beter begeleiden naar de juiste vormen van zorg en ondersteuning. Ook hebben we ervaren dat hulpvragen niet altijd in de ggz opgepakt kunnen én hoeven te worden. Mentale gezondheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dankzij de verbeterde samenwerking weten we inmiddels dat veel mensen heel goed buiten de ggz terecht kunnen voor passende zorg en ondersteuning.”

Een basis om op voort te bouwen
Veel verschillende factoren hebben invloed op wachttijden, zoals een groeiende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt waar allerlei domeinen in het hele land mee te maken hebben. Dat maakt het lastig meetbaar wat het specifieke effect van Weg met de Wachtlijst! op wachttijden is geweest. Want wachttijden zijn er nog steeds op verschillende plekken. Wel is gezamenlijk geconcludeerd dat er een goede basis is gelegd om op voort te bouwen. Met als doel de zorg passend, toegankelijk en betaalbaar houden. Ook landelijk wordt daar nu ook op gestuurd via het Integraal Zorgakkoord (IZA). Een groot voordeel is dat de regio Apeldoorn-Zutphen niet nieuw hoeft te starten met de doelen uit het IZA. Er is veel ervaring opgedaan, mensen en organisaties kennen elkaar en men is gewend om samen op te trekken rondom de hulpvraag van een inwoner.

Over Weg met de Wachtlijst! Apeldoorn-Zutphen
Ondersteund door de landelijke stuurgroep Weg van de Wachtlijst en een subsidie van VWS (ZonMW) werden in 2020 versnellers ingezet om wachtlijsten te verkorten. Daaruit ontstond het regionale traject Weg met de Wachtlijst! Apeldoorn-Zutphen, gedragen door allerlei domeinen die een bijdrage kunnen leveren aan mentale veerkracht van inwoners: huisartsenzorg, verslavingszorg, ggz, gemeenten (sociaal domein), vrij gevestigde therapeuten, zorgverzekeraars en welzijnsorganisaties.
Op 11 juni vond de slotbijeenkomst plaats om het traject af te ronden en om vooruit te kijken naar de IZA-doelen waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden.

Voor de slotbijenkomst is een speciaal mini magazine gemaakt. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email