Actualiteiten

Actieplan 2.0: Nu concreet maken

De wachttijden in de GGZ zijn nog niet opgelost. In het gezamenlijke actieprogramma van GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, MIND en Meer GGZ zijn de afgelopen maanden in vrijwel alle regio’s Taskforces gevormd, waarin partners afspraken hebben gemaakt om de wachttijden terug te dringen. Daarbij zijn veel creativiteit, enthousiasme en goede ideeën vrijgekomen. Maar er zijn

Lees meer »

Kwartaalrapportages wachttijden GGZ 2e kwartaal 2019 beschikbaar

Vektis heeft de nieuwe rapportages over de wachttijden in GGZ in het tweede kwartaal van 2019 opgeleverd. De diagnosegroepen met de langste wachttijden, en een gemiddelde totale wachttijd van 14 weken of meer zijn: pervasieve stoornissen (20 weken totaal) persoonlijkheidsstoornissen (19 weken totaal) eetstoornissen (15) aandachttekort en -gedrag (15) restgroep diagnoses, andere aandoeningen (14 weken).

Lees meer »

Factsheet Wachttijden: kernbegrippen en goede voorbeelden in één document

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg krijgen voortdurend aandacht. Maar wat houden de Treeknormen in? En hoe worden de wachttijden nu precies berekend? En hoeveel mensen wachten er op gespecialiseerde ggz? De antwoorden op deze – en andere – vragen heeft GGZ Nederland in de factsheet Wachttijden overzichtelijk bij elkaar gezet. Bovendien zijn initiatieven om wachttijden terug te

Lees meer »