Actualiteiten

Staatssecretaris informeert Tweede Kamer over voortgang aanpak wachttijden

Op 19 december jl. heeft staatssecretaris Blokhuis de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aanpak wachttijden in de GGZ. Hij deed dit met behulp van de informatiekaart van de NZa, de tussenevaluatie van het Actieplan Wachttijden en de Vektis-analyse ‘Afspraken over wachttijdreductie in ggz-contracten voor 2020’. De komende periode wil de bewindsman inzetten

Lees meer »

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft extra aandacht aan ambulante ggz

De IGJ  besteedt dit jaar extra aandacht aan de ambulante ggz. Zij doet dat o.a. met zes gebiedsgerichte rapportages waarin de regionale samenwerking in de ambulante ggz centraal staat. Inmiddels zijn er vier regio’s onder de loep genomen: Arnhem, Friesland, Westelijk Noord-Brabant en regio Den Haag. Binnenkort volgen nog twee gebiedsgerichte rapportages. Binnen het toezicht

Lees meer »

GGZ-instellingen en VGZ presenteren praktijkvoorbeelden die bijdragen aan wachttijdenreductie GGZ

Een kwaliteitsalliantie van Coöperatie VGZ met GGZ Noord-Holland Noord, GGZ Oost Brabant, Vincent van Gogh en Yulius heeft 23 goede praktijkvoorbeelden opgeleverd die leiden tot aanzienlijke wachttijdenreductie binnen de GGZ. Deze verzamelde praktijkvoorbeelden werden onlangs in de vorm van een boekje aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis. De lange wachttijden in de GGZ zijn een complex vraagstuk waarvoor

Lees meer »

Wachttijden derde kwartaal 2019 bekend

De kwartaalrapportages van Vektis over de wachttijden in de GGZ in het derde kwartaal 2019 zijn beschikbaar. Daaruit blijkt dat de wachttijden in de basis GGZ vrijwel overal binnen de gestelde normen vallen. Maar voor een aantal specifiek cliëntengroepen en behandelingen in de specialistische GGZ lopen de wachttijden juist op. Marloes van Es, beleidsadviseur bij

Lees meer »

Actieplan 2.0: Nu concreet maken

De wachttijden in de GGZ zijn nog niet opgelost. In het gezamenlijke actieprogramma van GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, MIND en Meer GGZ zijn de afgelopen maanden in vrijwel alle regio’s Taskforces gevormd, waarin partners afspraken hebben gemaakt om de wachttijden terug te dringen. Daarbij zijn veel creativiteit, enthousiasme en goede ideeën vrijgekomen. Maar er zijn

Lees meer »

Kwartaalrapportages wachttijden GGZ 2e kwartaal 2019 beschikbaar

Vektis heeft de nieuwe rapportages over de wachttijden in GGZ in het tweede kwartaal van 2019 opgeleverd. De diagnosegroepen met de langste wachttijden, en een gemiddelde totale wachttijd van 14 weken of meer zijn: pervasieve stoornissen (20 weken totaal) persoonlijkheidsstoornissen (19 weken totaal) eetstoornissen (15) aandachttekort en -gedrag (15) restgroep diagnoses, andere aandoeningen (14 weken).

Lees meer »

Factsheet Wachttijden: kernbegrippen en goede voorbeelden in één document

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg krijgen voortdurend aandacht. Maar wat houden de Treeknormen in? En hoe worden de wachttijden nu precies berekend? En hoeveel mensen wachten er op gespecialiseerde ggz? De antwoorden op deze – en andere – vragen heeft GGZ Nederland in de factsheet Wachttijden overzichtelijk bij elkaar gezet. Bovendien zijn initiatieven om wachttijden terug te

Lees meer »