april 2024

Werkwijze voor regionale Mentale gezondheidsnetwerken gepubliceerd

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat elke regio een Mentale gezondheidsnetwerk krijgt. Daarin werken huisartsen, sociaal domein en ggz duurzaam samen. Met elkaar zorgen ze ervoor dat mensen met psychische en sociale problemen sneller de juiste ondersteuning of zorg krijgen, op de juiste plek. Of dat nu in het sociaal domein is of in […]

Werkwijze voor regionale Mentale gezondheidsnetwerken gepubliceerd Lees verder »

Inspirerende middag over mentale gezondheidsnetwerken

Op vrijdag 22 maart organiseerden de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz (wegvandewachtlijst.nl) en IZA werkgroep Mentale gezondheidsnetwerken een inspiratiemiddag. De middag was bedoeld voor professionals van ggz zorgaanbieders, cliënt – en naastenorganisaties, ervaringsdeskundigen, sociaal werkorganisaties, gemeenten, huisartsen en zorgverzekeraars. De organisatoren zijn Achmea/ Zilveren Kruis dankbaar dat dit evenement kosteloos in hun congrescentrum in Zeist

Inspirerende middag over mentale gezondheidsnetwerken Lees verder »

“De ggz is de volgende logische stap in domeinoverstijgend werken”

In Zuid-Limburg staan momenteel teveel mensen op de wachtlijst voor de ggz. “Een fors probleem dat alleen oplosbaar is als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen; huisartsen, het sociaal domein, gemeenten, ggz-organisaties en uiteraard de zorgverzekeraars”, zegt Kyra Plitscher, strategisch beleidsadviseur gezondheid bij de gemeente Heerlen en lid van de regionale kerngroep. “Iedereen moet leren over

“De ggz is de volgende logische stap in domeinoverstijgend werken” Lees verder »