februari 2023

person stepping on blue stairs

Subsidie afgerond voor versnellers in 17 regio’s

17 regio’s starten met het opzetten of voortzetten van een samenwerkingsverband tussen partners die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de wachttijden in de ggz. Dit gebeurt met een ‘versneller’, iemand die het samenwerkingsverband opzet en coördineert. Het inzetten van een versneller is één van de actiepunten die de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden […]

Subsidie afgerond voor versnellers in 17 regio’s Lees verder »

‘Overleggen, beslissen en actie, dat is de kracht van de overlegtafel’

Samen om de tafel om te overleggen wat de beste oplossing is voor een cliënt of patiënt waar een zorg- of hulpverlener mee dreigt vast te lopen; dat is de gedachte achter de overlegtafel die al enige tijd in Gouda en omstreken actief is. Huisartsen, ggz-organisaties, sociaal domein, gemeente, cliëntondersteuners en ervaringsdeskundigen komen wekelijks bijeen

‘Overleggen, beslissen en actie, dat is de kracht van de overlegtafel’ Lees verder »

Regiomonitor tweede helft 2022 aangeboden aan Minister Helder

Elk half jaar brengt de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz de Regiomonitor uit. De monitor laat de wachttijdcijfers zien per regio (openbare databron Nederlandse Zorgautoriteit) en de voortgang op het instellen van ‘mechanismen’ die door de stuurgroep als randvoorwaardelijk worden beschouwd voor het bijdragen aan de toegankelijkheid van de ggz. Op 1 februari 2023 heeft

Regiomonitor tweede helft 2022 aangeboden aan Minister Helder Lees verder »