maart 2020

autisme

Wachttijden autisme: ze moeten en kunnen korter!

Met gemiddeld twintig weken zijn wachttijden voor de diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen erg hoog. Om deze terug te kunnen dringen, vroeg de stuurgroep van het Actieplan Wachttijden GGZZ aan het Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme (NIPA) – onderdeel van kenniscentrum Phrenos – om mee te denken over een gerichte aanpak. Als eerste stap ligt […]

Wachttijden autisme: ze moeten en kunnen korter! Lees verder »

18 x beter: aanbevelingen voor betere zorg en kortere wachttijden voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis

Hoe kunnen we mensen met een persoonlijkheidsstoornis de juiste zorg en ondersteuning bieden, zowel voor, tijdens als na de behandeling? Welke interventies en vormen van ondersteuning helpen mensen om te gaan met hun klachten tijdens de wachttijd? En op welke manier kunnen we de wachttijden voor behandeling terugdringen? Met deze vragen gingen zo’n veertig deelnemers

18 x beter: aanbevelingen voor betere zorg en kortere wachttijden voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis Lees verder »