De WachtVerzachter: iedereen heeft baat bij contact en aandacht

Sinds het begin van dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Dronten een beroep doen op ervaringsdeskundigen via De WachtVerzachter. Of het nu gaat om iemand die wacht op een GGZ-behandeling, iemand die behoefte heeft aan een luisterend oor of iemand die na een ggz-behandeling behoefte heeft aan uitbreiding van zijn of haar sociaal netwerk; de WachtVerzachter brengt belangstellenden en ervaringsdeskundigen bij elkaar. Doel: het welzijn van mensen te vergroten door het dagelijks leven wat aangenamer te maken, op een laagdrempelige manier. ‘Het begint uiteindelijk bij menselijk contact en aandacht.’

‘Nee, wachttijden voor behandeling van volwassenen  in de GGZ zijn geen verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van de zorgverzekeraar’, zegt Anny de Gier, beleidsmedewerker Wmo bij de gemeente Dronten ‘En we hebben er ook geen directe invloed op. Maar wij willen als gemeente wel iets doen aan het welbevinden van onze inwoners en hen een steuntje in de rug bieden. Het gaat om een brede groep: mensen die wachten op een ggz-behandeling, en mensen die niet lekker in hun vel zitten en die nog niet in beeld zijn bij zorg- of hulpverlening. Maar ook mensen die klaar zijn met een behandeling die wel wat extra steun en contact kunnen gebruiken. En mensen die zich eenzaam voelen en daar graag iets aan willen doen. Voor die brede groep zijn we de samenwerking met de mensen van De WachtVerzachter aangegaan.’

De groep inwoners met een psychische kwetsbaarheid is groot. Uit onderzoek is gebleken dat zo’n 1.500 van onze bijna 42.000 inwoners jaarlijks gebruik maakt van een vorm van GGZzorg. ‘Als we hun welzijn kunnen verbeteren dan is dat winst’.

In beweging komen

‘Wachten op hulp of steun kent vele vormen’, zegt Saskia Schurman. Vanuit haar bedrijf Eigenwijze Saskia bedacht zij het concept van De WachtVerzachter. ‘Het gaat mij om mensen die hun leven in de “pauzestand” hebben gezet, die – soms onbewust – op zoek zijn naar een manier om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en hun talenten te benutten. Soms wachten mensen op een behandeling, soms twijfelen of ze de stap naar hun huisarts zullen zetten. Of ze weten niet zo goed hoe ze hun situatie kunnen veranderen. Contact met iemand met dezelfde ervaring kan helpen om weer in beweging te komen. Daarbij staat de mens centraal; iedereen heeft baat bij contact en aandacht.’

Zo werkt het

Vanuit die visie zocht Saskia Schurman contact met Liane Wolfert van Bureau LWPC. Zij draait al enige tijd met succes het project OpenJeHart in de verschillende gemeenten in Flevoland en in Den Haag. Dat richt zich op het versterken van sociale contacten en het verbinden van mensen waardoor ze zich minder eenzaam voelen.

De WachtVerzachter werkt als volgt: ‘Mensen kunnen zich via de website en telefoon bij ons melden’, vertelt Liane. ‘Binnen 24 uur krijgen ze dan bericht van ons. Na een kennismakingsgesprek, maken we een match met een van onze getrainde ervaringsdeskundigen. Die legt contact en samen maken ze afspraken. Bijvoorbeeld over wat ze gaan doen, hoe vaak er contact is enzovoorts. Afgestemd op beider behoeften en mogelijkheden.’

Daarnaast biedt De WachtVerzachter een breed en structureel activiteitenaanbod waar deelnemers aan kunnen meedoen. Dat varieert van een wekelijkse  wandeling, maandelijkse creatieve middagen of een themabijeenkomst. ‘Dat gaat dan om meer psychosociale thema’s, zoals leren ontspannen en minder piekeren, afhankelijk van de wensen van de deelnemers’, legt Liane Wolfert uit. ‘Er is ook een werkboek, ondersteund door video’s, voor deelnemers met verschillende opdrachten die helpen om beter zicht te krijgen op vraagstukken en knelpunten waar mensen mee bezig zijn. De activiteiten worden begeleid door vrijwillige coaches.’

Vrijwillig en deskundig

De ervaringsdeskundigen en coaches bij de activiteiten doen allemaal vrijwillig mee aan de WachtVerzachter. Mede daardoor kunnen de activiteiten vaak tegen kostprijs georganiseerd worden. De ervaringsdeskundigen en coaches worden getraind en krijgen intervisie aangeboden, zodat ze kunnen leren van elkaar en leren om te gaan met vragen van deelnemers. ‘Het is belangrijk dat mensen die meedoen op de juiste manier ondersteuning krijgen, maar ook dat ze zelf hun grenzen kunnen bewaken’, zegt Saskia Schurman. ‘Doel van de WachtVerzachter is om mensen weerbaarder te maken en om hun leven aangenamer te maken. Het is belangrijk als de vrijwilligers daar de juiste tools voor krijgen.

Deelnemers aan het project kunnen – als zij dat willen – doorstromen en aan de slag als vrijwilliger bij de WachtVerzachter. Zo kunnen ze hun ervaringsdeskundigheid inzetten voor anderen. En van ervaringsdeskundige is wellicht de stap mogelijk naar betaald werk. ‘Op die manier helpen we elkaar en worden groei en ontwikkeling gestimuleerd’, aldus Saskia.

Daarnaast hebben de coaches en ervaringsdeskundigen ook een signalerende rol. Als iemand een tijdje niet meedoet aan de activiteiten, zonder dat daar een duidelijke reden voor bekend is, nemen we contact op. Zodat er – indien nodig – andere vormen van hulp of zorg ingeschakeld kunnen worden, eventueel met verwijzing naar partners in het sociale domein.

Grote belangstelling

Voor dit jaar is de ambitie om zo’n vijftig mensen op deze manier op weg te helpen. ‘Maar als er een grotere toeloop zou zijn, is dat ook mogelijk’, zegt Anny de Gier. Lachend: ‘we werken niet met een wachtlijst; iedereen die zich aan wil sluiten bij de club is welkom.’ De belangstelling is in ieder geval groot. Liane Wolfert: ‘de website wordt druk bezocht sinds we van start zijn gegaan. We brengen De WachtVerzachter ook onder de aandacht van huisartsen en zorgaanbieders. Dat werkt goed; vorige week waren we op bezoek bij een huisartsenpraktijk en twee uur later zat er al een verwijzing in de mailbox.’

Saskia Schurman vult aan: ‘Die warme overdracht is heel fijn. Verwacht niet dat de klant zelf contact gaat opnemen, maar stuur de gegevens direct naar ons door, zodat wij contact op kunnen nemen. Overigens is een verwijzing niet noodzakelijk, mensen kunnen zich ook rechtstreeks aanmelden.’

Maar ook buiten Dronten is er veel belangstelling voor deze manier van werken. ‘We zijn nu met meerdere gemeenten en zorgaanbieders in gesprek’, zegt Liane Wolfert. ‘Daarbij kijken we ook naar het aanbod dat al in een regio of gemeente aanwezig is. Waar mogelijk werken we samen. Maak gebruik van bestaande voorzieningen en kijk waar wij met onze manier van werken een aanvulling kunnen leveren. Het gaat tenslotte om de mens die – om wat voor reden dan ook – een steuntje in de rug kan gebruiken om het leven een draai te geven. Op lokaal niveau, samen met mensen die kunnen aansluiten bij de dagelijkse leefwereld van de mensen die mee willen doen, vanuit eigen ervaring. Wij kunnen helpen dat te organiseren.’

Luisteren naar en leren van elkaar

‘We zijn allemaal mensen en kunnen anderen helpen het leven te leven’, zegt Anny de Gier. ‘Door te luisteren naar elkaar en te leren van elkaar. Het is mooi om te merken dat er zoveel mensen zijn die binnen De Wacht Verzachter vanuit hun eigen ervaring anderen verder kunnen en willen helpen.’

Meer informatie over de WachtVerzachter vind je op www.wachtverzachter.nu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email