Factsheet Wachttijden: kernbegrippen en goede voorbeelden in één document

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg krijgen voortdurend aandacht. Maar wat houden de Treeknormen in? En hoe worden de wachttijden nu precies berekend? En hoeveel mensen wachten er op gespecialiseerde ggz?

De antwoorden op deze – en andere – vragen heeft GGZ Nederland in de factsheet Wachttijden overzichtelijk bij elkaar gezet. Bovendien zijn initiatieven om wachttijden terug te dringen van de leden van GGZ Nederland toegevoegd. Voorbeelden van hoe hard er gewerkt wordt om patiënten zo snel mogelijk de zorg te geven die ze nodig hebben. Lees de factsheet hier.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email