Van verticale zorg naar regionale netwerkzorg

Voor een beschouwend artikel in het vakblad ‘De Psychiater’ is voorzitter van de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz, Marloes van Es, geïnterviewd over de status van de Regionale Taskforces, de rol van de Stuurgroep in de wachttijdenproblematiek en de regiomonitor. We delen graag haar bijdrage aan het artikel.

Regionale samenwerking 

Marloes van Es is positief gestemd. 26 van de 31 Zorgkantoor-regio’s in Nederland hebben inmiddels een regionale taskforce die behandelaren, zorgprofessionals, maar ook gemeenten en sociaal werkers in de regio stimuleert om samen te werken en ervoor te zorgen dat iedereen die dat nodig heeft tijdig passende zorg of sociale steun krijgt. ‘Dat is waar onze stuurgroep voor staat. Het is een samenwerking van negen landelijke branchepartijen in de huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein. Ons doel is om lokale en regionale organisaties een impuls te geven aan het sneller helpen op de juiste plek. Regionale samenwerking is daarbij het kernwoord.’

Transfereren

Het opzetten van transfermechanismen is een van de manieren om deze samenwerking te stimuleren. ‘Dat kan een overleg- of regiotafel zijn, maar een andere vorm kan ook. Zolang je maar een regionale overlegstructuur bedenkt om samen de wachtlijst te helpen verminderen. Want misschien heeft de ene regionale instelling een wachtlijst voor autismezorg, maar heeft een buurinstelling nog wél plek. Dat transfereren van cliënten van de wachtlijst van de ene naar de andere behandelsetting.’ Dat 26 van de 31 regio’s cliënten transfereren van de ene naar de andere behandelsetting is een prestatie, stelt Van Es, des te meer omdat de Nederlandse gezondheidszorg van oudsher verticaal is georganiseerd. 

‘De gehandicaptenzorg, de GGZ, de huisartsenzorg, het zit allemaal in silo’s die van elkaar gescheiden zijn. Om dan over te schakelen van verticaal gestuurde zorg naar regionale netwerkzorg, dwars door de schotten heen, dat gaat niet zomaar. Je moet daarbij geholpen worden. Regionaal gebeurt dat door de taskforces, landelijk door de Stuurgroep.’

Monitoren

De stuurgroep monitort de voortgang van alle regionale transfers twee keer per jaar. ‘De uitkomsten daarvan plaatsen we op de website www.wegvandewachtlijst.nl. Welke voortgang is er geboekt, welke spelers doen mee, hoeveel cliënten zijn er intussen bemiddeld? Die monitor sturen we naar minister Conny Helder en de Tweede Kamer. Zij zitten bovenop dit dossier. Dat snap ik ook. Iedere Nederlander heeft recht op toegankelijke en goede ggz. Laten we ons samen inspannen om dat voor elkaar te krijgen.’

Bron: De Psychiater

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email