Versneller, wat doe jij eigenlijk?

In alle regio’s zijn veel mensen vanuit verschillende disciplines bezig met het helpen terugdringen van de wachttijden in de ggz. Organiseren van samenwerkingsverbanden met sociaal werk, huisartsen en ggz, proberen mensen op een andere plek, of met een andere vorm sneller hulp te bieden (transfereren) en het ontplooien van nieuwe initiatieven die het wachten verzachten. (Zorg)professionals nemen steeds meer een kijkje bij elkaar in de keuken en werken meer en meer samen. Om nog meer begrip te realiseren starten we met de rubriek: wat doe jij eigenlijk? We gaan in gesprek met iemand die een specifieke functie, rol heeft of initiatief heeft opgezet. We trappen af met versneller Rianne Runhaar.

Naam: Rianne Runhaar
Woonplaats: Doesburg
Werkzaam in: Arnhem
Functie(s): adviseur bij Proscoop (Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland), versneller voor de Regionale Taskforce wachttijden ggz in zorgkantoorregio Arnhem, projectleider Centraal Toeleidingspunt ggz Arnhem

Wat is je huidige functie?

Als adviseur begeleid ik nu drie jaar de Regionale Taskforce wachttijden ggz. Begin dit jaar is daar nog een taak bijgekomen als projectleider Centraal toeleidingpunt ggz in Arnhem.

Hoe ben je gestart als versneller?

Ik heb eerst een rondje langs de velden gemaakt en gevraagd waar elke organisatie mee zit en welke uitdagingen zij hebben omtrent de wachttijden in de ggz. Daarna heb ik ze uitgenodigd voor een sessie waarbij ik hen gelijktijdig heb meegenomen in mijn observaties. Door die gezamenlijke sessie konden we bepalen wat de belangrijkste punten en acties waren die we samen konden gaan doen.

Wat doe je eigenlijk op een dag?

Dat is heel verschillend.  Als versneller agendeer ik onderwerpen, schrijf plannen met de input die er is, zorg dat de partijen samenkomen en dat ze bij elkaar betrokken zijn. Soms heb je een initiërende rol waarbij je de trekker bent van een project. Maar het kan ook zijn dat je enkel monitort wat er wordt opgeleverd zoals het implementeren van nieuwe verwijsafspraken. Dat proces begeleid je dan. Zo zorg ik dat de afspraken die zijn gemaakt ook worden nageleefd. Eigenlijk een beetje rennen, trekken en duwen om structurele samenwerking te realiseren en gezamenlijk te zorgen dat cliënten eerder op de juiste plek ondersteuning en hulp krijgen.

Wat is er bereikt in jouw regio?

Het verkorten van de wachttijden is een weerbarstig onderwerp en lastig om daar in cijfers resultaat mee te boeken. Wat ik zie in de regio is dat we steeds meer samenwerking krijgen en dat meer partijen zich aansluiten. Het zijn er ondertussen 14 in Arnhem die samen optrekken aan de Overlegtafel. Men kent elkaar en begint elkaars perspectief te begrijpen of begrijpt dit al doordat ze structureel met elkaar in gesprek zijn. Hierdoor  vindt men elkaar ook buiten de ‘tafels’ om veel beter. Wat ook goed is om te zien zijn de belemmeringen die duidelijker worden aan de overlegtafel of transfertafel. En daar ga je dan  met elkaar mee aan de slag, zoals toegankelijkheid crisisdienst, tekort aan (beschikbaarheid van) specifieke expertise.

Wat wil je anderen meegeven die ook een regionale samenwerkingsstructuur op willen zetten?

Neem altijd het perspectief mee vanuit de cliënt. Wij hebben bijvoorbeeld een cliëntenpanel opgericht met 13 leden erin binnen het project Centraal Toeleidingspunt ggz. Dit is enorm waardevol omdat we van hen leren hoe de dienstverlening of cliëntroute die zij lopen wordt ervaren en niet te vergeten hoe het perspectief eruit zou kunnen zien. Daar kun je met elkaar vervolgens acties op bedenken met alle betrokkenen die direct impact hebben op de cliënt.

Wil je meer weten over versnellers? Ga dan naar de website van ZonMw.

En wat doe jij?

Heb jij nu ook een rol in het helpen om de wachttijden in de ggz terug te dringen? En wil je uitleggen wat jij doet? Neem contact op met de Stuurgroep via info@wegvandewachtlijst.nl. Wie weet sta jij de volgende keer in deze rubriek.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email