Werkkaart samenwerken in de regio

Vrijwel alle regio’s hebben inmiddels een taskforce waarin partners met elkaar werken aan een toegankelijke ggz. Zorgaanbieders in de ggz, huisartsen, aanbieders vanuit het sociale domein, gemeenten en verzekeraars kunnen elkaar steeds beter vinden. Toch zijn er soms nog onduidelijkheden als het gaat om wat je van elkaar mag verwachten bij de aanpak van wachttijden. Daarvoor is een werkkaart ontwikkeld, met als doel om handvatten te bieden om goede afspraken te maken en zo deze onduidelijkheden weg te nemen. Gebruik deze werkkaart voor afspraken met uw partners. Je vindt de kaart hier op de website.

De werkkaart is nog volop in ontwikkeling. We zijn erg benieuwd of de informatie op deze werkkaart helpt of juist tot nieuwe vragen leidt. Dat horen we graag via info@wegvandewachtlijst.nl. We halen de komende maanden ervaringen met deze kaart op en publiceren op basis van deze ervaringen aan het eind van dit jaar een nieuwe versie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email