man holding handbag

Vraag voor 30 april uitvoeringssubsidie aan voor een versneller

Ronde 3 voor uitvoeringssubsidie voor een versneller sluit deze maand op 30 april. Wil je nog gebruikmaken van de mogelijkheden van een versneller, zorg dan dat je er op tijd bij bent. Het gaat in dit geval om het voortzetten of uitbreiden van de activiteiten van een versneller in de regio.

Voor wie?
De uitvoeringssubsidie is bedoeld voor regio’s die al een samenwerking hebben opgezet met relevante partijen ten behoeve van het verbeteren van de toegankelijkheid van de ggz en het verminderen van de wachttijden én een bestaand samenwerkingsverband willen uitbreiden of voortzetten. Een ggz-instelling kan namens een bestaand samenwerkingsverband, en in afstemming met de voorzitter van de regionale taskforce wachttijden, subsidie aanvragen voor een uitvoeringssubsidie ‘Versnellers binnen de geestelijke gezondheidszorg’.

Vraag uitvoeringssubsidie aan vóór 30 april
Ga naar de website van ZonMw om meer te lezen over de uitvoeringssubsidie en vraag dit aan voor 30 april.

Waar komt de subsidie vandaan?
In juli 2022 is het ZonMw-programma ‘Versnellers binnen de Geestelijke Gezondheidszorg’ gestart om de voortzetting en uitbreiding van de inzet van versnellers te stimuleren. Regio’s kunnen een samenwerkingsverband tussen partners die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de wachttijden in de ggz opzetten of voortzetten. Dit gebeurt met een ‘versneller’, iemand die het samenwerkingsverband opzet en coördineert.

Het inzetten van een versneller is één van de actiepunten die de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz heeft geformuleerd. Regio’s die nu nog geen versneller hebben of een samenwerkingsverband willen voortzetten, kunnen hier subsidie voor aanvragen. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email