‘Fit op weg poli’: effectiever behandelen

GGZ Delfland heeft sinds kort een Fit op weg poli, waar naast de gezondheidszorgpsycholoog/GZ-psycholoog ook een behandelcoach een belangrijke rol heeft bij de behandeling van cliënten. Uitgangspunt is dat het helpt als mensen eerst, geholpen door de behandelcoach, werken aan problemen op het gebied van bijvoorbeeld slaap of lichaamsbeweging. Daarna kan de psycholoog aan de slag met een therapie die is gericht op de gestelde diagnose, bijvoorbeeld depressie of angststoornis. De psycholoog hoeft geen tijd te steken in omliggende problematiek en gaat effectiever aan de slag. Zo wordt de cliënt beter en sneller geholpen, waardoor er ruimte komt voor andere cliënten en de wachttijden korter worden.

 

De Fit op weg poli is in februari 2019 als pilot gestart in Spijkenisse, op initiatief van behandelaren bij GGZ Delfland. “Zij zagen, naast de lange wachttijden, dat cliënten vaak nog niet klaar waren voor behandeling, omdat ze naast hun psychiatrische problemen ook vaak andere problemen hadden die de klachten in stand houden of zelfs veroorzaken,” zegt projectmanager Jasper de Haan van GGZ Delfland. Het gaat dan bijvoorbeeld over geld-, relatie- of slaapproblemen. Bij de Fit op weg poli kijkt men ook naar voeding, beweging, sociale contacten, zingeving etc. “Bij bijna iedere cliënt speelt er ook iets op een of meerdere van deze vlakken. Voorheen kon ik daar als psycholoog niet zoveel mee en verwees ik ze voor deze problemen naar bijvoorbeeld een wijkteam. Door nu al vanaf de intake samen te werken met een behandelcoach kunnen we dat netwerk van problemen meteen hier aanpakken,” zegt Elise Fieggen, GZ-psycholoog bij de Fit op weg poli.

 

Eerst Leven-op-de-rit-therapie 

Na een uitgebreide intake van drie gesprekken volgt de cliënt zes weken lang een ‘leven-op-de-rit-therapie’, waarin hij werkt aan bepaalde doelen onder begeleiding van een behandelcoach. Elise Fieggen: “Als iemand bijvoorbeeld slecht slaapt, dan kan hij ook minder goed profiteren van een behandeling en pakken we dat dus eerst aan. We onderzoeken dan iemands dagstructuur en avondrituelen en gaan op basis daarvan kijken hoe we dat kunnen verbeteren.” De behandelcoach kijkt samen met de psycholoog per cliënt wat iemand nodig heeft en neemt daarop direct gepaste actie.

 

Regie over eigen leven terugkrijgen

Elke week wordt de voortgang gemeten door middel van een vragenlijst aan de cliënt. Zo nodig vindt aanpassing van het behandeltraject plaats. Elke cliënt krijgt ook ondersteuning met eHealth: online modules en een horloge die je activiteiten meet (fitbit) om de eigen fitheid te meten en om mensen te motiveren te gaan bewegen zodat hun gezondheid verbetert. “Ons doel is mensen uit te nodigen om zelf aan oplossingen te werken en zo de regie over hun leven terug te krijgen,” zegt projectmanager Jasper de Haan. Als de cliënt dat deel van zijn leven op orde heeft, volgt therapie door de GZ-psycholoog. Overigens krijgt een deel van de cliënten deze therapie direct, omdat dat in sommige gevallen niet kan wachten, bijvoorbeeld bij PTSS of bepaalde angstproblemen.

 

Kortere wachttijden door effectievere behandeling

De poli is nog maar net gestart, dus concrete resultaten zijn nog niet te melden. Wat wel al blijkt: cliënten voelen zich enorm gehoord door de uitgebreide intakegesprekken en aandacht. Jasper de Haan: “Soms zijn ze aanvankelijk wat terughoudend over de aanpak van hun sociale problemen, want daar kwamen ze toch niet voor. Maar na uitleg over het belang om ook hieraan te gaan werken, werken ze graag mee.” Ook zijn cliënten blij dat ze nu eerder terecht konden (het voordeel van de nieuw gestarte poli). De online tools en het horloge (fitbit) worden bovendien als nuttig ervaren en worden goed gebruikt.

De verwachting is dat de behandeling effectiever en korter wordt door de nieuwe aanpak, zodat de wachttijden verminderen. In juni worden de eerste resultaten verwacht.

 

Tips van Jasper de Haan (projectmanager GGZ Delfland) om zelf een Fit op weg poli op te zetten:

  • Maak een goede analyse van de bestaande situatie, zodat je weet waar de problemen zitten.
  • Vraag ook verwijzers en cliënten om hun mening.
  • Betrek een externe partij die niet wordt geremd door interne gewoontes en afspraken.
  • Begin klein.
  • Zorg ervoor dat behandelaren zelf met oplossingen kunnen komen – pik dat als directie op.
  • Zoek een kartrekker, die zowel organisatorische als behandelvraagstukken begrijpt.
  • Maak een nieuwe unit los van de bestaande structuren (onder meer vanwege de logistiek).

Meer informatie bij:

Jasper de Haan, projectmanager Fit op weg poli van GGZ Delfland

 

 

j.dehaan@ggz-delfland.nl of 06 232 33 681

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email