Handreiking en masterclass: Aan de slag met een Overlegtafel

Vrijwel overal in het land zien we dat transfermechanismes zijn ingericht. In de praktijk zien we verschillende varianten ontstaan. De transfermechanismes variëren van (meer cijfermatig ingerichte) tafels waar ggz-partijen onderling de capaciteit afstemmen tot inhoudelijke tafels waar (geanonimiseerde) casuïstiek wordt besproken met inhoudsdeskundigen vanuit diverse partijen.

Overlegtafel goede praktijk

Een voorbeeld van een inhoudelijke tafel is de Overlegtafel. De stuurgroep ziet de Overlegtafel als een goede praktijk. De Overlegtafel kan bovendien een opmaat zijn naar een verkennend gesprek. De Overlegtafel helpt bij het op de juiste plek krijgen van de cliënt door het gesprek te voeren met partijen uit het sociaal domein, de ggz en de huisartsen. Ook andere expertise is denkbaar (forensisch-, verslaving-, bemoeizorg et cetera) afhankelijk van de casus. Door breed te kijken wordt de oplossing ook vaak in het sociaal domein, de basis ggz en/of een combinatie hiervan gevonden.

Aan de slag met een Overlegtafel?

Download de Handreiking  ‘Aan de slag met een Overlegtafel’ of de Q&A die naar aanleiding van de masterclass op 10 oktober 2023 heeft plaatsgevonden.

Begeleiding bij de inrichting van een Overlegtafel

Dat is mogelijk door het Uitvoeringsteam van de stuurgroep. De komende periode heeft het team nog ruimte om 3 tafels te begeleiden. Stuur een e-mail naar  info@wegvandewachtlijst.nl en vermeld daarbij ‘Aanvraag begeleiding Overlegtafel’.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email