Hulpmiddel bij verwijzing middelengebruik en psychische problematiek

Landelijk ontvangen we regelmatig terugkoppelingen dat de verwijzing bij co-morbide middelengebruik en psychische problematiek stroef verloopt. Daarom heeft de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz opdracht gegeven aan vier experts op het gebied van Verslavingszorg en Psychiatrie om een kader te ontwerpen voor deze verwijzingen. Samen met AKWA is vervolgens een hulpmiddel in de vorm van een interactieve kaart voor verwijzing bij middelengebruik en psychische problematiek ontwikkeld.

Hulpmiddel

Het hulpmiddel laat zien welk verwijsadvies passend is bij de verschillende type middelengebruik en psychische problematiek. Daarmee geeft het handvaten om iemand door te kunnen verwijzen. De inhoud is getest en wordt nu landelijk verspreid. Het hulpmiddel is een handvat voor verwijzers en zorgaanbieders bij het selecteren van de meest passende hulp.

Download het hulpmiddel hier.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email