white arrow painted on brick wall

Vraag voor 8 mei subsidie aan voor een versneller

Regio’s kunnen een samenwerkingsverband tussen partners die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de wachttijden in de ggz opzetten of voortzetten. Dit gebeurt met een ‘versneller’, iemand die het samenwerkingsverband opzet en coördineert. Het inzetten van een versneller is één van de actiepunten die de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz heeft geformuleerd. Regio’s die nu nog geen versneller hebben of een samenwerkingsverband willen voortzetten, kunnen hier subsidie voor aanvragen. 

Twee subsidies voor versneller

In juli 2022 is het ZonMw-programma ‘Versnellers binnen de Geestelijke Gezondheidszorg’ gestart om de voortzetting en uitbreiding van de inzet van versnellers te stimuleren. Er zijn met dat doel 2 subsidierondes:

  • Startsubsidie: deze subsidieoproep is gericht op regio’s die met behulp van een versneller een nieuwe samenwerking willen opzetten. 
  • Uitvoeringssubsidie: deze subsidieoproep is gericht op regio’s die met behulp van een versneller een bestaand samenwerkingsverband willen voortzetten of uitbreiden.

Voor wie?

De startsubsidie is bedoeld voor regio’s die nog geen samenwerking hebben opgezet met relevante partijen ten behoeve van het verbeteren van de toegankelijkheid van de ggz en het verminderen van de wachttijden.

De uitvoeringssubsidie is bedoeld voor regio’s die al een samenwerking hebben opgezet met relevante partijen ten behoeve van het verbeteren van de toegankelijkheid van de ggz en het verminderen van de wachttijden én een bestaand samenwerkingsverband willen uitbreiden of voortzetten. 

Een ggz-instelling kan namens een bestaand of nog op te zetten samenwerkingsverband, en in afstemming met de voorzitter van de regionale taskforce wachttijden, subsidie aanvragen voor een startsubsidie of uitvoeringssubsidie ‘Versnellers binnen de geestelijke gezondheidszorg’.

Vraag startsubsidie aan vóór 8 mei

Ga naar de website van ZonMw om meer te lezen over de startsubsidie en vraag dit aan voor 8 mei.

Vraag uitvoeringssubsidie aan vóór 8 mei

Ga naar de website van ZonMw om meer te lezen over de uitvoeringssubsidie en vraag dit aan voor 8 mei.

Lees ook: Subsidie afgerond voor versnellers in 17 regio’s

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email