Met sociale kaart de wachttijden aanpakken in Midden-Brabant

Op basis van de wensen van huisartsen en cliënten is de sociale kaart van Midden-Brabant ontwikkeld. Dit is een site waar veel aanbieders van GGZ-zorg in deze regio staan met daarbij onder andere hun wachttijden. Zo kunnen cliënten het actuele aanbod en de wachttijden bekijken en professionals kunnen via een inlog direct contact opnemen met de betreffende GGZ-aanbieder. De verwachting is dat hiermee de wachttijden in de regio kunnen worden teruggedrongen. Bijvoorbeeld door samen met de cliënt te kunnen kiezen voor de best passende verwijzing en niet voor meerdere wachtlijsten tegelijk in te schrijven.

 

De sociale kaart, die sinds eind februari jongstleden in de lucht is, is ontwikkeld door PRO-RCH, het samenwerkingsverband tussen Zorggroep RCH Midden-Brabant en PRO Praktijksteun (sinds 2011).

 

Actueel overzicht van zorgaanbod GGZ

PRO-RCH heeft een nieuwe sociale kaart ontwikkeld met een overzicht van het (GGZ-)zorgaanbod in Midden-Brabant. Onder meer alle aangesloten partners bij het regionale Zorgprogramma GGZ zijn hier op te vinden. Vrijwel alle partijen die zich bezighouden met het onderwerp GGZ, werken samen in het regionale Zorgprogramma GGZ .De oude sociale kaart functioneerde nog niet volledig naar wens; zo werden bijvoorbeeld niet altijd alle juiste resultaten getoond. Dat is nu verbeterd, op basis van de wensen van huisartsen en cliënten. Op dit moment biedt het een overzicht van huisartsenpraktijken met een praktijkondersteuner GGZ en zorgaanbieders GGZ. De komende tijd wordt de sociale kaart verder uitgebreid met onder meer zorgaanbieders rond somatiek, welzijn en sociale voorzieningen.

Hulpverleners in de regio kunnen elkaar met de kaart eenvoudig vinden via een aantal zoekvelden en filters. Ook cliënten hebben toegang tot het overzicht van het regionale (GGZ-)zorgaanbod. Zo kunnen zij het voor hen relevante zorgaanbod vinden. Naast contactgegevens staan de geleverde zorgproducten en bijbehorende wachttijden van de zorgaanbieder op de site. Doordat zorgprofessionals kunnen inloggen, zien zij naast de algemene gegevens bijvoorbeeld ook het directe telefoonnummer van een psycholoog en kunnen ze zien wat basis-GGZ en specialistische GGZ-zorg is.

 

Wachttijden verminderen in de regio

Judith van Haare is projectmedewerker bij PRO Praktijksteun (zie uitleg onder dit artikel), één van de partijen die de sociale kaart heeft ontwikkeld. “Met het samenwerkingsverband PRO-RCH zijn we zeer actief in de regio Midden-Brabant, waardoor we een goed overzicht hebben van het aanbod. Via onder meer onze collega’s POH-GGZ en onze samenwerking met psychologiepraktijken in de basis-GGZ, weten we grotendeels welke GGZ-zorg in Midden-Brabant beschikbaar is. Helaas was er geen goed vindbaar totaaloverzicht. Nog niet iedere aanbieder staat er in, maar we zijn begonnen met alle deelnemers aan het regionale Zorgprogramma GGZ. Alle andere aanbieders  in de regio kunnen zich aanmelden voor een vermelding.” Van Haare geeft aan dat het logischerwijs tijd kost om de sociale kaart volledig te vullen, met name de gegevens over wachttijden. Zodra het lukt om de juiste cijfers online te zetten, dan is de verwachting dat de wachttijden in de regio verminderen.. “Doordat je een overzicht hebt van de huisartsen met een POH-GGZ en GGZ-zorgaanbieders in de regio, het aanbod per zorgaanbieder én de wachttijden, verwachten we dat een verwijzing sneller en succesvoller kan zijn,” aldus Judith.

De sociale kaart voorziet in een behoefte, dat blijkt uit de eerste reacties van professionals zegt Van Haare: “Het is fijn om een overzicht te hebben, dat werkt ondersteunend. Daarnaast hebben we ook al wat tips voor de inrichting van de kaart gekregen, maar dat is alleen maar goed.” Het idee is om de sociale kaart in de toekomst uit te breiden naar andere regio’s en een breder aanbod dan alleen de GGZ.

 

Verschil met landelijke site kiezenindeggz.nl 

Onlangs is ook een landelijke keuzesite voor cliënten gelanceerd: kiezenindeggz.nl. Volgens Rudolf Keijzer, operationeel directeur bij PRO-RCH, is er wel een verschil tussen de sociale kaart van Midden-Brabant en kiezenindeggz.nl. “Het eerste verschil is dat het hier gaat om een regionale sociale kaart. Dit sluit aan bij de wetenschap dat cliënten de meeste zorg in de regio krijgen. In deze lijn past dan ook onze visie dat alleen door echt samen te werken op regionaal niveau je een versterking van het netwerk voor en rondom de cliënt kan behalen. Bovendien is er nu eigenaarschap mogelijk binnen de regio. Het eigenaarschap geven we onder meer praktisch vorm doordat de aanbieders zelf actief hun gegevens kunnen en ook moeten beheren. Bovendien is het door ons geïnitieerd, maar een product/site van, voor en door de regionale partners zelf. Het is dus aan hen zelf ook om de verantwoordelijkheid van het onderhoud (actueel houden van informatie) te nemen. Tot slot kunnen we in deze sociale kaart ook kenmerken, producten en werkgebieden toevoegen die de regio zelf wenst. Kiezenindeggz.nl beperkt zich tot GGZ en dan beperkt tot volwassenen, wij gaan hierin straks verder. Hierdoor ontstaat voor zowel burger, cliënt als professionals één online plek in de regio, en daarmee is het relevant op meerdere momenten in de zorgprocessen en/of het leven.”

Tips van Judith van Haare voor het opzetten van een sociale kaart:

  • Zorg voor een goede regionale samenwerking. Het is belangrijk dat je het als regio doet, samen dus, want het moet gedragen worden door de hele regio. Het meest ideaal is het om in een regio één orgaan te maken die de kar kan trekken.
  •  Neem de tijd. Het kost tijd om een sociale kaart te vullen. Informeer zorgaanbieders goed, zodat ze daar ook zelf de verantwoordelijkheid voor willen nemen.
  •  Zorg voor een korte lijn met de dagelijkse praktijk. Wat mij hielp: op kantoor hebben we teamleiders die ook POH-GGZ zijn. Daarmee hadden we een kort lijntje met de huisartsenpraktijk, waardoor we de wensen voor een sociale kaart makkelijk in beeld kregen en konden toepassen in de kaart.

Voor meer informatie:

Judith van Haare, projectmedewerker PRO Praktijksteun :

j.vanhaare@praktijksteun.nl of 040 – 2982842 en 06 – 51953484

 

Over Praktijksteun : dit is een onafhankelijke organisatie die professionele invulling biedt aan de functie POH-GGZ binnen de GGZ basiszorg. Praktijksteun heeft een team van POH-GGZ in dienst, gezamenlijk zijn zij met de huisarts verantwoordelijk voor het leveren van GGZ-zorg binnen de huisartsenzorg.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email