Monitoring contractering GGZ door NZa: ‘Te weinig afspraken over wachttijden’

De NZa heeft de afgelopen periode in vier zorgsectoren gemonitord hoe de contractering verloopt, waaronder in de GGZ. Juist omdat het onderwerp wachttijden zo in de belangstelling staat, is daar door de NZa speciaal naar gekeken. De conclusie in de Monitor contractering ggz 2020 is stevig:

‘We vinden het dan ook niet acceptabel dat maar vier zorgverzekeraars en 17% van de instellingen die de vragenlijst hebben ingevuld, aangeven dat ze specifieke afspraken hebben gemaakt over het verminderen van de wachttijden.’

In het algemeen verloopt de contractering beter dan in 2019. Zorgverzekeraars hebben stappen gezet om hun bereikbaarheid en antwoordtermijnen te verbeteren, hun inkoopdocumenten te uniformeren en hebben meer beleid geformuleerd voor de bijcontractering. Zorgaanbieders kunnen de benodigde informatie voor het contracteren gemakkelijker vinden. Ze hebben er echter ook nog altijd last van dat de termijnen voor het indienen van een verzoek tot (bij)contractering niet uniform zijn. Ook moeten ze lang of tevergeefs wachten op inhoudelijke beantwoording van hun vragen en is de besluitvorming over (bij)contracteringsverzoeken niet altijd transparant. Er is dus zeker nog winst te behalen op een aantal procesmatige punten, maar er is vooral verbetering nodig in de inhoud van de contracten. Die moet ervoor zorgen dat de zorg van goede kwaliteit is, dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment krijgt, en dat de zorg ook nog betaalbaar blijft.

De Monitor contractering ggz 2020 is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email