Regiobeeld Psychische Problematiek is live

Een ondersteuningsaanbod voor regionale samenwerkingsverbanden

Het Regiobeeld Psychische Problematiek (RPP) is live. Dit Regiobeeld helpt u om een verdiepend beeld te schetsen van de ontwikkelingen op het gebied van psychische problematiek in uw regio. De ontwikkelaars van het RPP kunnen u in 2024 en 2025 kosteloos ondersteunen bij het vorm en inhoud geven van een regiobeeld- en plan rondom psychische problematiek. 

Wat biedt het Regiobeeld Psychische Problematiek?
De RPP is onderdeel van de overkoepelende website Regiobeeld.nl. Het brengt informatie bij elkaar over sociale factoren, regionale context en het gebruik van verschillende vormen van zorg en ondersteuning. Daarvoor worden diverse bronnen gebruikt, zoals het CBS, Zorginstituut Nederland, Gezondheidsmonitor (GGD’en / CBS / RIVM), Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en Politiedata. 

Welke ondersteuningsvormen zijn er?
Om de data te gebruiken is het belangrijk deze samen met alle betrokken te interpreteren, te duiden en aan te vullen met ervaringen vanuit de praktijk. Door praktijkkennis systematisch te integreren met wetenschappelijke kennis en inzichten komt u tot onderbouwd beleid. Wij kunnen u hier op diverse manieren en op vraaggerichte wijze bij ondersteunen. Deze ondersteuning varieert van intensieve procesbegeleiding, de training van regionale coördinatoren, periodieke webinars en een helpdeskfunctie voor vragen van gebruikers. Op de ondersteunende Kennispagina Psychische Problematiek kunt u meer informatie vinden. 

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

In opdracht van:

  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Een samenwerking van:

  • KPMG
  • Kenniscentrum Prenos
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email