Regiomonitor eerste half jaar 2023 beschikbaar

Elk half jaar brengt de landelijke Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz de resultaten van de ‘Regiomonitor toegankelijkheid en wachttijden’ uit. De monitor laat de wachttijdcijfers zien per regio (openbare databron Nederlandse Zorgautoriteit, gegevens t/m juni 2022) en de voortgang op de samenwerkings- ‘mechanismen’ die bijdragen aan de toegankelijkheid van de ggz.

In de periode april/mei 2023 is gesproken met de voorzitter (dan wel contactpersoon) van de Regionale Taskforce. Meestal is dat de grote ggz-aanbieder, in een enkel geval de verzekeraar. Op 6 juli 2023 heeft de landelijke Stuurgroep de monitor vastgesteld.

De samenwerkingsmechanismen zijn:

  • Het instellen van een regionale taskforce (RT): een regionale bestuurlijke samenwerking door zorgaanbieders, patiëntvertegenwoordigers en financiers (gemeenten en zorgverzekeraars).
  • Het instellen van een transfermechanisme (TF) in de regio om daarmee de vrije productie- en contractruimte in de regio optimaal te benutten.
  • Het afspreken van Regionale Doorzettingsmacht (RDM), waaronder onafhankelijke cliëntenondersteuning, om daarmee cliënten niet tussen wal en schip te laten vallen. De kleuren in de kaart van de regiomonitor geven weer of de regio de RDM op orde heeft.

Bekijk de regiomonitor over de eerste helft van 2023. ln deze monitor zijn de wachttijden in de zorgkantoorregio’s door de thermometers per regio in de kaart aangegeven.

De Stuurgroep heeft de bevindingen uit de Regiomonitor op een rij gezet. Bekijk de toelichting van de Stuurgroep op de Regiomonitor van de eerste helft van 2023.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email