Regiomonitor toegankelijkheid en wachttijden ggz

Met de ‘ontwikkelagenda toegankelijkheid en wachttijden ggz’ zetten de landelijk samenwerkende partners in op een toegankelijke ggz met zo min mogelijk wachttijd. Met deze agenda richten de partijen zich op drie doelen, namelijk:

  1. Verbeteren van juiste en tijdige mogelijkheden in de sociale basis;
  2. Verbeteren van toegang tot de ggz;
  3. Passende zorg en verbeteren door- en uitstroom in de ggz.

Dit lukt alleen als partijen in de regio samenwerken en aan de slag gaan met een regionale aanpak. De regiomonitor brengt in kaart in hoeverre deze samenwerking van de grond komt en of dit bijdraagt aan bovengenoemde doelen. Op dit moment hebben we de eerste interviews gedaan en hebben daarmee een eerste beeld van een aantal regio’s. Daarnaast is het ook een moment om met elkaar te reflecteren of we de juiste afspraken hebben gemaakt of dat hier nog zaken ontbreken of juist aangescherpt moeten worden. We verwachten de interviews in mei af te ronden en de regiomonitor in juni aan te bieden aan de minister. Publicatie volgt daarna. We zullen in de nieuwsbrief van juni / juli de belangrijkste resultaten terugkoppelen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email