Vragen & Antwoorden Regionale doorzettingsmacht (RDM)

Regionale doorzettingsmacht (RDM) is een hulpmiddel om mensen op de juiste plek en op het juiste moment passende zorg te bieden: het gaat om mensen die ggz-zorg nodig hebben, maar voor wie via de reguliere kanalen (onder andere via verwijzing en zorgbemiddeling) geen passende/geschikte behandelplek in de Zvw-gefinancierde ggz gevonden kan worden. Deze afspraken zijn gemaakt tussen de partijen in de landelijke stuurgroep Toegankelijkheid en Wachttijden ggz en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Die afspraken vind je in de handreiking Regionale doorzettingsmacht.

Het streven is om op 1 mei de RDM in elke regio operationeel te hebben. Om dit binnen de regio goed in te richten is het van belang dat alle betrokkenen goed begrijpen wat RDM inhoudt en waar ze aan moeten voldoen. De landelijke Stuurgroep heeft daarom in april en juni vier webinars georganiseerd over RDM. Deze webinars zijn goed bezocht. In totaal namen zo’n 150 mensen deel. Hier vind je de vragen en antwoorden die daarbij aan bod zijn gekomen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email