Regiomonitor tweede helft 2022 aangeboden aan Minister Helder

Elk half jaar brengt de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz de Regiomonitor uit. De monitor laat de wachttijdcijfers zien per regio (openbare databron Nederlandse Zorgautoriteit) en de voortgang op het instellen van ‘mechanismen’ die door de stuurgroep als randvoorwaardelijk worden beschouwd voor het bijdragen aan de toegankelijkheid van de ggz. Op 1 februari 2023 heeft de Stuurgroep de monitor aangeboden aan de Minister van Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder.

De mechanismen zijn:

  • Het instellen van een regionale taskforce (RT): een regionale bestuurlijke samenwerking door zorgaanbieders, patiëntvertegenwoordigers en financiers (gemeenten en zorgverzekeraars).
  • Het instellen van een transfermechanisme (TF) in de regio om daarmee de vrije productie- en contractruimte in de regio optimaal te benutten.
  • Het instellen van een mechanisme van Regionale Doorzettingsmacht (RDM), waaronder onafhankelijke cliëntenondersteuning, om daarmee cliënten niet tussen wal en schip te laten vallen.

ln 2022 is de aandacht in de monitor vooral uitgegaan naar de stand van zaken in het organiseren van een Regionale Doorzettingsmacht (RDM) in de zorgkantoorregio’s. De kleuren in de kaart van de regiomonitor geven weer of de regio de RDM op orde heeft.

Bekijk hier de aanbiedingsbrief aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport, Minister Conny Helder.

Bekijk hier de regiomonitor over de tweede helft van 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email