Vrijgevestigden organiseren zich regionaal

Vrijgevestigden aan laten sluiten bij de regionale tafels is een van de punten uit de Ontwikkelagenda van de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz. Dit doel onderschrijft de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP). In Nederland verzamelen we de belangrijkste wachttijdgegevens uit de regio in de 31 Zorgkantoorregio’s. Zij stellen met de samenwerkende partijen een Regiobeeld op. Daarin is ook het onderdeel ggz opgenomen. Ook de samenwerking voor de toegankelijkheid van de ggz is georganiseerd op basis van de 31 Zorgkantoorregio’s. Daarom is de LVVP gestart met het op een laagdrempelige manier regionaal organiseren van haar leden. Judith Veenendaal, directeur van de LVVP en lid van de Stuurgroep, neemt ons mee in deze ontwikkeling. 

Maatschappelijke bijdrage
“De LVVP is een landelijke vereniging. We erkennen als vereniging dat ook vrijgevestigden een rol spelen in het oplossen van de wachttijdenproblematiek in de ggz. Het is ook onze verantwoordelijkheid om hier een bijdrage in te leveren. Want ook wij zijn onderdeel van het systeem. We merken dat door onze landelijke aansturing, en de wens om bij te dragen aan het maatschappelijke wachttijden probleem, het nodig is om op een eenvoudige manier ons ook regionaal te organiseren,” zegt Veenendaal. Maar regionale aansluiting levert vrijgevestigden ook iets op. Het komt regelmatig voor dat een psychotherapeut met een patiënt zit die uiteindelijk meer zorg of andere zorg nodig heeft en waarbij doorverwijzing geïndiceerd is, maar dit niet lukt vanwege de wachttijden. Aansluiting bij de regionale transfertafels kan dan soelaas bieden.

De vereniging heeft onlangs een nieuw onderdeel op de website getiteld ‘Mijn regio’ gelanceerd. Hier vinden leden van de LVVP een eigen regio-omgeving waar ze alle ins en outs kunnen vinden over hun eigen regio. Zo biedt de vereniging een eerste stap om elkaar te vinden en verbindingen onderling en met andere partijen in de ggz aan te gaan.

Voorbeeld regionale pagina op de LVVP-website
Initiatieven Ieder lid kan de webpagina van de eigen regio bekijken en lezen wat daar allemaal gaande is. Is er bijvoorbeeld al een bestaand netwerk of samenwerkingsverband van vrijgevestigden? Ook kunnen ze zien welke vrijgevestigde collega’s allemaal in hun regio werken. Onder de kop ‘Hoe staat uw regio ervoor’ lezen ze wat is opgenomen in het regiobeeld, het regioplan en de regiomonitor wachttijden ggz. 

Ook zien ze bij welke overleggen zij zich kunnen aansluiten.  In totaal ondersteunt de vereniging haar leden met zes initiatieven:

  1. Deelname aan de landelijke Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz
  2. Delen van de actuele stand van zaken over samenwerking in de regio
  3. Online lunchoverleggen per regio met leden
  4. Live bijeenkomsten in de regio
  5. Verzamelen en delen van best practices
  6. Het werven van regionale LVVP-aanspreekpunten om de ontwikkelingen in de regio mee uit te wisselen.

Eenvoudige regionaal organiseren Met lokale lunchoverleggen, via Teams, gaan de medewerkers van de LVVP het gesprek aan met haar leden. “Deze overleggen zijn ontzettend waardevol, omdat het heel toegankelijk is en onder lunchtijd. We nemen ze mee in wat er landelijke speelt en wat er regionaal gebeurt. Daarnaast start daar het initiatief om voor de betreffende regio zich te organiseren met één LVVP-aanspreekpunt. Geen nieuwe afdeling of vereniging, maar bijvoorbeeld een appgroep waarin men elkaar kan vinden met één kartrekker die zich aansluit bij de transfertafel of overlegtafel in hun regio. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar juist klein en toegankelijk,” drukt Veenendaal op het hart.

De oproep van de LVVP om regionaal in actie te komen is gelukkig niet aan dovemans oren gericht. Op het mailadres regio@lvvp.info zijn al veel reacties van leden binnengekomen. Leden die in hun regio kartrekker willen zijn, een samenwerking willen starten of willen aanhaken bij een overlegtafel.

Slagkracht
“Als al onze leden één cliënt meer zouden behandelen zijn er alweer bijna 3.000 cliënten van de wachtlijst die geholpen worden. Dat is de slagkracht die we kunnen hebben als LVVP. En dat is precies waarom we ons hard maken voor het regionaal organiseren. Daarbij is het goed je te realiseren dat ‘If you’re not sitting at the table, you’re probably on the menu’.  In de toekomst komen er bijvoorbeeld in veel regio’s centrale aanmeldpunten voor mensen met mentale klachten. Dan wil je er wel bij zijn om mee te kunnen denken en beslissen in je eigen regio,” sluit Veenendaal af.

Judith Veenendaal
Judith Veenendaal, directeur LVVP

Aansluiten buitenwereld
Dit jaar zijn de activiteiten gericht op het regionaal organiseren en verbinden van de regio’s. In 2024 gaat de LVVP een plan maken hoe de buitenwereld aangesloten kan worden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email