Netwerk van wegwijzers in Zutphen gestart

Sneller en beter passende zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een mentale kwetsbaarheid. Dat is het doel van het project ‘Weg met de Wachtlijst! Apeldoorn-Zutphen’ (WMDW). Een van de initiatieven binnen dit project is afgelopen week gelanceerd. In Zutphen zijn we op 8 november namelijk gestart met een netwerk van wegwijzers uit verschillende organisaties. Het doel van een wegwijzers-netwerk is de bekendheid met elkaars mogelijkheden voor zorg en ondersteuning te versterken. Dynamische sociale kaart Elke deelnemende organisatie heeft minimaal één wegwijzer: een professional die goed de weg weet in de eigen organisatie en veel lijntjes heeft naar andere organisaties. Als deze wegwijzers elkaar nog beter kennen, ontstaat een dynamische sociale kaart. Hierdoor kunnen we inwoners sneller op de juiste plek op het juiste moment ondersteunen. Zo ontstaat er niet alleen goede samenwerking, maar ook een betere doorstroom van mensen.

'Mooi om hiermee verder te gaan, ik heb nieuwe mensen en aanbod leren kennen in Zutphen'

Op 8 november kwamen dan ook wegwijzers van uiteenlopende organisaties bij elkaar: GGNet, gemeente Zutphen, Trajectum, Ixta Noa, Twomorrow, Mindfit, Actief Zutphen, Ieder1 en Stichting Perspectief Zutphen. Dus van een woonbedrijf tot aan ggz-aanbieders en van de gemeente tot ervaringsdeskundigen. Door een goed netwerk kunnen we eerder en beter naar elkaar verwijzen en samenwerken.

Toekomst van Wegwijzers
De wegwijzers ontmoeten elkaar de komende tijd eens per kwartaal, en er zullen meer organisaties aanschuiven om het netwerken nog diverser te maken. Samen leren de wegwijzers over elkaars zorg- en ondersteuningsmogelijkheden, verkennen ze wat er mogelijk mist aan aanbod en versnellen zij het bieden van passende zorg en ondersteuning aan mensen met een mentale kwetsbaarheid.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email