Paul

Stuurgroep Actieplan Wachttijden GGZ stelt aanscherping maatregelen voor

Algemene Rekenkamer: 11.000 wachtenden De Algemene Rekenkamer constateert in zijn rapport ‘Geen plek voor grote problemen’ dat met name de wachttijden voor de specialistische ggz (s-ggz) te lang zijn. Voor mensen op de wachtlijst is wel een adequate behandeling, maar zij moeten noodgedwongen langer wachten dan de Treeknorm (de maximaal aanvaardbare wachttijd). Een gerichte aanpak …

Stuurgroep Actieplan Wachttijden GGZ stelt aanscherping maatregelen voor Lees verder »

Sociaal domein en GGZ: samen effectiever

Drie teams van Dimence, GGZ-zorgaanbieder in oost-Nederland, gaan samenwerken met de onafhankelijke gespecialiseerde GGZ-cliëntondersteuners van Vriendendiensten Deventer. In een eerste pilot die een jaar zal duren, kunnen 75 tot 100 cliënten van de betrokken teams van Dimence, die een screening of intake hebben gehad en moeten wachten op de start van hun behandeling, een beroep …

Sociaal domein en GGZ: samen effectiever Lees verder »

Nieuwe kwartaalrapportages wachttijden beschikbaar

De rapportages over de wachttijden in de GGZ over het eerste kwartaal zijn beschikbaar. U vindt deze rapportages in het overzicht van alle kwartaalrapportages. Uit de rapportages komt naar voren dat er geringe verschuivingen plaatsvinden in de wachttijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. De Stuurgroep van het Actieplan Wachttijden vindt het verontrustend …

Nieuwe kwartaalrapportages wachttijden beschikbaar Lees verder »

Het corona-effect in de GGZ: terugloop en stuwmeer?

Samenwerking als sleutel   Het effect van de corona-crisis op de zorg is gigantisch. Waar aan de ene kant de IC-zorg piepte en kraakte onder de toestroom van zieken, krijgen andere zorgdisciplines te maken met een leegloop. Patiënten/cliënten durven zich niet meer te melden, om meerdere reden. De overheid start een campagne om mensen met …

Het corona-effect in de GGZ: terugloop en stuwmeer? Lees verder »

Monitoring contractering GGZ door NZa: ‘Te weinig afspraken over wachttijden’

De NZa heeft de afgelopen periode in vier zorgsectoren gemonitord hoe de contractering verloopt, waaronder in de GGZ. Juist omdat het onderwerp wachttijden zo in de belangstelling staat, is daar door de NZa speciaal naar gekeken. De conclusie in de Monitor contractering ggz 2020 is stevig: ‘We vinden het dan ook niet acceptabel dat maar …

Monitoring contractering GGZ door NZa: ‘Te weinig afspraken over wachttijden’ Lees verder »

IGJ kritisch op ambulante GGZ

Staatssecretaris Blokhuis heeft het rapport Meer samenhang en continuïteit in zorg nodig voor mensen met chronisch psychische aandoeningen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de Tweede Kamer gestuurd. In het rapport toont de IGJ zich opnieuw verontrust over de samenhang en continuïteit binnen zorgnetwerken. Al in 2018 publiceerde de IGJ een alarmerend rapport daarover. Aansluitend heeft …

IGJ kritisch op ambulante GGZ Lees verder »

‘Niet iedereen heeft een GGZ-behandeling nodig’

Het Basisberaad, belangenorganisatie voor cliënten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang, is sinds kort aangesloten bij de Regionale Taskforce Wachttijden GGZ in Rotterdam. Hun doel: de cliënt een duidelijke stem geven bij het aanpakken van de wachttijden in de GGZ. ‘Stel de cliënt en zijn hulpvraag centraal, in plaats van zijn ziektebeeld en de …

‘Niet iedereen heeft een GGZ-behandeling nodig’ Lees verder »

autisme

Wachttijden autisme: ze moeten en kunnen korter!

Met gemiddeld twintig weken zijn wachttijden voor de diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen erg hoog. Om deze terug te kunnen dringen, vroeg de stuurgroep van het Actieplan Wachttijden GGZZ aan het Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme (NIPA) – onderdeel van kenniscentrum Phrenos – om mee te denken over een gerichte aanpak. Als eerste stap ligt …

Wachttijden autisme: ze moeten en kunnen korter! Lees verder »

18 x beter: aanbevelingen voor betere zorg en kortere wachttijden voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis

Hoe kunnen we mensen met een persoonlijkheidsstoornis de juiste zorg en ondersteuning bieden, zowel voor, tijdens als na de behandeling? Welke interventies en vormen van ondersteuning helpen mensen om te gaan met hun klachten tijdens de wachttijd? En op welke manier kunnen we de wachttijden voor behandeling terugdringen? Met deze vragen gingen zo’n veertig deelnemers …

18 x beter: aanbevelingen voor betere zorg en kortere wachttijden voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis Lees verder »