Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft extra aandacht aan ambulante ggz

De IGJ  besteedt dit jaar extra aandacht aan de ambulante ggz. Zij doet dat o.a. met zes gebiedsgerichte rapportages waarin de regionale samenwerking in de ambulante ggz centraal staat. Inmiddels zijn er vier regio’s onder de loep genomen: Arnhem, Friesland, Westelijk Noord-Brabant en regio Den Haag. Binnenkort volgen nog twee gebiedsgerichte rapportages.

Binnen het toezicht op de ambulante ggz onderzoekt de IGJ ook welke invloed de samenwerking in zorgnetwerken heeft op de wachtlijsten in de ggz. Zij kijkt onder andere naar de in- en uitstroom binnen de ggz. Het gaat dan bijvoorbeeld over de overdracht tussen de huisarts en de ggz. Als er duidelijke afspraken zijn over doorverwijzingen en consultatiemogelijkheden, komt de cliënt in één keer op de juiste plek. Hiermee worden onnodige wachttijden binnen de ggz voorkomen.

Samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt de IGJ in twee of drie regio’s de inspanningen om wachttijden te reduceren. Daarbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de geleverde (netwerk)zorg. De NZa kijkt naar de inspanningen van de zorgverzekeraar op dit gebied. Op basis van de conclusies wordt in 2020 een gezamenlijke toezichtstrategie voor andere regio’s vastgesteld.

De tot nu toe verschenen rapportages en de aandachtspunten van de IGJ bij het toezicht op de ambulante ggz zijn te raadplegen via de website van de IGJ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email