Kwartaalrapportages wachttijden 3e kwartaal 2020 beschikbaar

De kwartaalrapportages over de wachttijden in de GGZ over het derde kwartaal 2020 zijn beschikbaar. Je vindt ze op de pagina met het overzicht van alle kwartaalcijfers.

Stabiel beeld

Uit de kwartaalrapportages komt een overwegend stabiel beeld naar voren, met verschuivingen bij specifieke diagnosegroepen. Zo lopen de wachttijden van behandeling van mensen met een eetstoornis gemiddeld met drie weken terug. De overige stoornissen kindertijd nemen met twee weken toe. De invloed van de corona-uitbraak op het tweede kwartaal van 2020 is tweeledig. Enerzijds zijn er vormen van zorg (bijv. groepsbehandelingen) tijdelijk stopgezet, anderzijds zijn er minder mensen doorverwezen.

Nieuwe acties

Dat de inspanningen die tot nu toe zijn geleverd in de regio’s nog niet het gewenste resultaat opleveren is teleurstellend. Daarom heeft de Stuurgroep van het Actieplan Wachttijden GGZ  aanvullende maatregelen genomen. Zo zijn in de acht regio’s met de langste wachttijden inmiddels zgn. versnellers aangesteld. Zij gaan de regionale taskforces actief ondersteunen bij en waar nodig aanspreken op het ontwikkelen van een gerichte aanpak met alle betrokken partijen in de regio om de wachttijden terug te dringen.

Aanpassing Transparantieregel per 1-1-2021

Het ontbreken van concrete aantallen wachtenden in de rapportages maakt het lastig om een eenduidige verklaring te vinden voor het niet-teruglopen van de wachttijden. Daardoor kun je immers niet zien of er bijvoorbeeld sprake is van een grotere instroom die het effect van eerdere maatregelen teniet doet. Gesprekken met de NZa hebben ertoe geleid dat de Transparantieregeling per 1-1-2021 zal worden aangepast. Zorgaanbieders zullen dan deze aanvullende gegevens over aantallen eveneens moeten aanleveren bij de NZa. Daarmee ontstaat een beter inzicht en een goede basis voor verdere acties om de wachttijden terug te dringen en de effecten van maatregelen te evalueren.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email