Minister Helder reageert op Tweede Kamer verzoek wachttijden

Vandaag heeft Minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, een brief aan de Tweede Kamer gepubliceerd. In de brief gaat zij in op het verzoek van de Tweede Kamer naar de bevindingen uit het eerder genoemde Trimbos-onderzoek. Ook gaat zij in op de manier waarop invulling wordt gegeven aan de veranderopgave die in het onderzoek staat beschreven. Daarnaast informeer zij de Kamer over de meest recente wachttijdcijfers en het briefrapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de wachttijdenaanpak.

Aanbevelingen voor partijen in Regionale Taskforces

In de brief noemt Minister Helder ook de aanbevelingen voor de partijen in de Regionale Taskforces. Dit komt uit de bevindingen van de toezichthouders IGJ en NZa. Zij hebben afgelopen jaar in negen regio’s met de grootste wachttijdproblematiek gezamenlijk toezicht gehouden op de aanpak van de wachttijden. 

Lees de brief voor de Tweede Kamer.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email