Rapportages wachttijden 4e kwartaal 2020 beschikbaar

De kwartaalrapportages over de wachttijden in de GGZ over het vierde kwartaal 2020 zijn beschikbaar. Je vindt ze op de pagina met het overzicht van alle kwartaalcijfers.

Invloed corona?

De wachttijden worden door veel instellingen retrospectief bepaald over de patiënten die de 2 maanden daarvoor in zorg zijn gekomen. De wachttijden van september tot en met
december zeggen dus iets over de gemiddelde wachttijd van mensen die tussen juli en december een intake hebben gehad / in zorg zijn gekomen. In het begin van de corona-periode melden zich minder mensen bij de huisartsen en was het aantal verwijzingen lager, waardoor de aanmeldwachttijden wat lager waren in Q2. Aan het einde van Q2 konden weer meer mensen bij een huisarts terecht voor een verwijzing, waardoor in Q3 de aanmeldwachttijden over de gehele linie weer wat zijn toegenomen.
Deze toename zet door in Q4, waarbij er een toename in aanmeldwachttijden is bij 9 patiëntgroepen. De behandelwachttijden zijn in het vierde kwartaal bij evenveel
diagnosegroepen gestegen als gedaald. Dit in tegenstelling tot Q3, toen er meer diagnosegroepen stegen dan daalden.

Langste wachttijden in het vierde kwartaal 2020

De diagnosegroepen met de langste wachttijden, en een gemiddelde totale wachttijd van afgerond 14 weken of meer zijn:

  • pervasieve stoornissen (23 weken totaal; stijging 1 week t.o.v. september 2020)
  • persoonlijkheidsstoornissen (21 weken totaal; stijging 1 week)
  • aandachttekort- en gedragsstoornissen (18 weken; stijging 2 weken)
  • eetstoornissen (17 weken; stijging 2 weken)
  • angststoornissen (15 weken; stijging 0,5 week)
  • overige stoornissen kindertijd (14 weken; daling 1 week)
  • restgroep diagnoses (14 weken; daling 1 week)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email