Stevige samenwerking GGZ en partners in Zeist

In de gemeente Zeist is begin 2019 project ‘GGZ in de wijk’ van start gegaan. Het doel van het project was het realiseren van een integrale samenwerking tussen GGZ en het sociaal domein. Het project is gesubsidieerd door ZonMw Inmiddels is het project succesvol afgerond en de werkwijze is geborgd.

Het project ‘GGZ in de wijk’ is erin geslaagd een goede samenwerking te realiseren. In iedere wijk wordt tweewekelijks casuïstiekoverleg gehouden met vaste deelnemers uit verschillende organisaties. Uitvoeringsteams zorgen voor opvolging van de casuïstiek onder leiding van procesbegeleiders. Het is motto is: ‘los op of schaal op!”. Het project heeft laagdrempelige consultatie van GGZ-specialisten mogelijk gemaakt waardoor onnodige escalaties in casuïstiek zijn voorkomen of sneller gestabiliseerd. Ervaringsdeskundigen van diverse organisaties maken deel uit van de teams en zorgen voor toegevoegde waarde.

Er is veel geïnvesteerd in het creëren van de juiste randvoorwaarden. Medewerkers hebben elkaar door ontmoetingsactiviteiten en intervisie leren kennen. Wijkspreekuren en wijklocaties maken fysieke ontmoeting mogelijk. Privacy-issues zijn weggenomen door het opstellen van een privacyreglement. Met dit project is een stevige basis neergezet voor de toekomst. De gemeente Zeist heeft een coördinator in dienst genomen om de werkwijze te continueren.

Bron: VNG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email