Ervaringsdeskundigen hebben toegevoegde waarde in de GGZ: ‘We zijn hoopverleners’

Ervaringsdeskundigen in de GGZ heten niet voor niets zo: ze zetten hun eigen ervaringen in om zo mensen met psychische problemen bij te staan. Het erkennen en herkennen van elkaars verhalen geeft steun. In Nederland zijn momenteel 32 initiatieven die met behulp van ervaringsdeskundigen ondersteuning bieden aan jaarlijks ongeveer 30.000 mensen. Eén van die initiatieven […]

Ervaringsdeskundigen hebben toegevoegde waarde in de GGZ: ‘We zijn hoopverleners’ Lees verder »