Wachttijden 2e kwartaal 2021

De kwartaalrapportages over de wachttijden in de GGZ over het tweede kwartaal 2021 zijn beschikbaar. Het aantal verwijzingen naar de ggz neemt toe en ligt boven het niveau van voor de coronacrisis. Ook voor de corona-uitbraak was er in veel regio’s meer vraag naar ggz dan er aanbod is. Dat beeld herhaalt zich nu. Het wordt ook nog sterker beïnvloed door een stijging van het ziekteverzuim onder medewerkers, waardoor er minder mensen in zorg kunnen komen.

De wachttijd in weken over kwartaal 2 van 2021 laat daardoor vrijwel in het hele land een stijging zien. Door de nieuwe manier van aanleveren van de aantallen wachtenden én een andere manier ‘wegen’ kunnen per regio forse uitschieters naar voren komen. Kort na de zomer geeft de landelijke stuurgroep wachttijden een update van de stand van zaken rond de wachttijden en de regionale transfermechanismen. Dit zijn samenwerkingsverbanden in de regio’s waar een plek gezocht wordt voor mensen die wachten op een ggz-behandeling om zo de mogelijkheden te vergroten elders eerder in zorg te kunnen komen.

Je vindt de rapportages op de pagina met het overzicht van alle kwartaalcijfers.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email