Terugkijken: Webinar Transfermechanisme GGZ – 22 januari 2021

22 januari vond het webinar ‘Aan de slag met transfermechanisme voor terugdringen wachttijden GGZ’ plaats. Hier kunt u de opnamen van de centrale presentatie en PowerPoint terugkijken. Ook vindt u hier het document met vragen en antwoorden die tijdens de sessie aan de orde zijn gekomen.

Aanleiding

Heeft u wachttijden die langer zijn dan de Treeknorm en bent u de grootste GGZ-aanbieder in uw regio? Dan verwachten wij dat u het voortouw neemt om een transfermechanisme op te zetten in de eigen regio. Op die manier spannen verwijzers, aanbieders en financiers zich in om cliënten tijdige en passende zorg te bieden. Met de staatsecretaris is afgesproken dat in elk regio een transfermechanisme wordt ingericht voor eind maart 2021.

De praktijk

Hoe zet je zo’n transfermechanisme op? Wie zijn daarvoor nodig? Hoe informeer ik verwijzers en cliënten daarover? Wat is de rol van de zorgverzekeraar? We begrijpen dat er heel wat vragen bij u opkomen. In Rotterdam is al ervaring opgedaan met zo’n mechanisme. Op verzoek van de stuurgroep van het Actieplan Wachttijden GGZ deelden de partijen in Rotterdam met hoe zij het hebben aangepakt en wat de effecten zijn.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email